راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت شخصی را برای حضور در معشوق اسلامی کنیم


برای نزدیک شدن به معشوق راه و کردارمان را تسلیم کنیمبه گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند ساری، حفاظت مقدس گنجینه ای دائمی اجتناب کرده اند وجود جادویی انسان های برگزیده خداست کدام ممکن است مبایعه نامه، ایثار، تحویل داد، رشادت، مردانگی، دلاوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت عالی او را می توان شناسایی برد. مشخصه های اخلاقی

افرادی که برای حفاظت اجتناب کرده اند دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های این نظام به جاده ها آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کربلای ایران حماسه های بی بدیل آفریدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن بعثی را شکست دادند. شهدای هر کدام نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی از دوام هستند.

«محمدحسن باقریان» یکی اجتناب کرده اند ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ شهید استان مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل سیمرغ است کدام ممکن است در یکپارچه زندگینامه این شهید را بازرسی می کنیم.

محمدحسن باقریان فرزند علی اکبر در ۱۲ شهریور ۱۳۴۳ در سمرگ متولد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۴ فروردین ۱۳۶۲ در جهان عملیاتی فکه به مبایعه نامه رسید.

وصیت نامه شهید

اول به تماس گرفتن خداوندی کدام ممکن است ظالمان را در هم می کوبد آغاز می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد چون هر مسلمانی باید نیاز داشته باشد به اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبر اکرم حرکت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته ام باید حداقل عالی جنبه ارشادی داشته باشد پس آغاز کنید نیاز.

هزار تبریک به امام بزرگوارمان کدام ممکن است وصیتش اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به شخصی آمدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم اطاعت ظالم شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خدا عهد بستیم.

رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم می فرماید: ای افراد گروتسک ترین مسائل اولاً پیروی اجتناب کرده اند هوای نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً اراده است.

پس چرا راهی را کدام ممکن است خداوند برای پیمودن پیش روی ما ترسیم کرده رها می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دنیای سوراخ دلمان را می بندیم، پس هرچه زودتر بار شخصی را در راه خدا ببندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن زودتر به سوی معشوق برویم. حسین علیه السلام فرمود: «من می خواهم نابودی را ساده سعادت می بینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت همراه خود ستمگران را نمی بینم.» من می خواهم نابودی را نمی بینم، اما علاوه بر این سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت را همراه خود ظالمان می بینم.

اجتناب کرده اند رهبرمان حداقل اجتناب کرده اند پیامبرمان راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسم انبیا را بیاموزیم. {ما می گوییم} مسلمانیم، با این حال رفتارمان به مسلمانی نمی خورد، پس خودمان را بسازیم. وقتی می گوییم مسلمانیم، باید حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهمان اسلامی باشد به همان اندازه بتوانیم بازدید کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معشوق شخصی نزدیک شویم.

خانوار احترام، برادران دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنان گران! کاری را کدام ممکن است خدا به ما داده تمام کنیم. اگر شهید شدی برای مبایعه نامه من می خواهم گریه نکن، حضرت زهرا را یاد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر او گریه کنیم، من می خواهم برای امام حسین (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی اصغر (علیه السلام) گریه می کنم. چون همراه خود باشی مثبت بودم کدام ممکن است خدا مرا به باشی خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشی را خواهد برد. همراه خود استقامت بر پوزه امکانات های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافقین بزنیم.

خب برادر جان! امیدوارم بعد اجتناب کرده اند شهادتم راهم را یکپارچه دهم. در خاتمه ارائه می دهیم طرفدار می کنم برای امام دعا کنید. برای سربازان دعا کنید چون سربازان محتاج دعای خواهید کرد هستند.

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید