نظامی کنار هم قرار دادن فداکاری برای ایمنی ملت است


ارتش آماده فداکاری برای امنیت کشور استگروه مطبوعاتی استانداری های دفاعی- «سیدقاسم هاشمی» معاون اجرایی اداره کل محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر خوب ارزش های حفاظت مقدس مازندران. ۲۹ فروردین روز نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز بزرگداشت حماسه آفرینی های فرزندان ملت در نظامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه خدا همراه خود مقدمه سبط الهی در کنار بود.

شهدای دلاوری کدام ممکن است صبحانه پر برکتشان در زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر های خیانت همراه خود شربت بیانیه سوگند خورده گشوده شد، حتی عاشقانی کدام ممکن است در راه رمضان به بیانیه سوگند خورده رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ننگ عظیم را در ماه مبارک رمضان بر تن کردند. آنها آرم مبارک لشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیه مزیت «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ الَّذِینَ أَسْتَعُونَ لَهُمْ الْقُلُشبکهُونَ» را بر گردن داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حزب الله شناخته شده به عنوان سرباز مفتخر شدند.

در امروز نظامی جمهوری اسلامی ایران تنها نظامی مذهبی جهان است کدام ممکن است به مدیریت ائمه انقلاب اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت شخصی را در محافظت اخلاق پیشوایان دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام لشکری ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازی یافته است. . وظایف ملت عظیم ایران.

آری نظامی سرافراز بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس برای تامین دلداری، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ملت عظیم ایران در هر سطح اجتناب کرده اند سرزمین پهناورمان کنار هم قرار دادن فداکاری است. عزت ملت ما به هزینه جانفشانی های شهدایمان به برکت استقامت خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت مردمان ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مسئولان کوشا معقول است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن

آری فردا اجتناب کرده اند آن ماست، از به فرموده امام راحل ما کدام ممکن است می فرماید: «ما منتظریم به همان اندازه آفتاب را ببینیم» فردا اجتناب کرده اند آن ماست، از به قول رئیس عزیزمان «خدا همراه خود ماست». فردا مال ماست، چون به قول شاهزاده دلهای آگاه، شهید حاج قاسم گران: «ما امت امام حسینیم، ما تدریجی قدمیم».

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید