پتنت جدید شیائومی دارای حالت عکاسی تایم لپس ستاره ای است


گزارش اختراع جدیدترین شیائومی به الگوریتم ناخوشایند افزاری ردیابی می تدریجی کدام ممکن است ممکن است برای عکاسی اجتناب کرده اند تایم لپس ستارگان در آسمان استفاده شود. احتمالا شیائومی اجتناب کرده اند این عملکرد در ۱۲ Ultra استفاده خواهد کرد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، نمایندگی هایی معادل شیائومی در امتحان شده هستند به همان اندازه بر روی دوربین گوشی های شخصی هدف اصلی کنند. به همین دلیل تجهیزات های امروزی می توانند تصاویری همراه خود استاندارد اجتناب کرده اند عکس های جالب تحمیل کنند.

ملاحظه به دوربین های قادر مطلق گوشی های پرچمدار امروزی، قابلیت های ناخوشایند افزاری را اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار کرده است. طبق گزارشی کدام ممکن است توسط Gizmo China چاپ شده شده است، شیائومی در جاری کار بر روی منصفانه عملکرد ناخوشایند افزاری جدید به تماس گرفتن Star Trails در دوربین گوشی های شخصی است کدام ممکن است در پتنت فناوری تصویربرداری تایم لپس برای ستارگان در آسمان دلیل داده شده است.

این پتنت منصفانه الگوریتم ناخوشایند افزاری را برای ضبط منصفانه حالت عکسبرداری جدید دلیل می دهد. همراه خود انواع این حالت اجتناب کرده اند ناخوشایند افزار گوشی به تماس گرفتن Star Trails، دوربین روی آسمان ساعت شب فوکوس کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییرات صحیح را برای عکسبرداری انواع می تدریجی. {در این} حالت، گوشی باید تدریجی نگه دارد به همان اندازه بتوان آن را در زمان مشخصی ضبط کرد. به این انجمن در فواصل متوالی تصویری اجتناب کرده اند حرکت ستارگان در آسمان گزارش خواهد بود. این تصویر پس اجتناب کرده اند گزارش توسط الگوریتم شیائومی تفسیر خواهد بود. این الگوریتم ممکن است تمام عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های تفسیر شده را در یک واحد ویدیوی مختصر ترکیبی آوری تدریجی. {به دلیل} پتنت جدیدترین شیائومی، این نمایندگی قابل دستیابی است اجتناب کرده اند حالت Star Trails در Xiaomi 12 Ultra استفاده تدریجی.

دیدگاهتان را بنویسید