بلعیدن ‎گوشت در ‎ایران نصف شد؛ اجتناب کرده اند دوران مبارزه هم کمتر


با توجه به ‎گوشت بنفش، سرانه بلعیدن ما اجتناب کرده اند ۱۲ کیلو به ۶ کیلو رسیده است یعنی میزان بلعیدن گوشت بنفش در ملت اجتناب کرده اند دوران ‎مبارزه هم کمتر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید