پول نقد ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ هزار تومان شد


قیمت هر بیت پول نقد تمام بهار آزادی بر ایده نرخ اتحادیه طلا، جواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد تهران ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ هزار تومان است.

به گزارش ملیت به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف خبرنگاران جوان، در لحظه  (پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ ) قیمت هر بیت پول نقد تمام بهار آزادی ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ هزار تومان، پول نقد تمام قالب قدیم ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار تومان، نیم پول نقد ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان، ربع پول نقد ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد منصفانه گرمی۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان است.  

علاوه بر این قیمت هر اونس طلا دسترس در بازار‌های جهانی به ۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۶ دلار رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار به مبلغ منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۷ هزار تومان تخفیف می‌شود.

برای اطلاع اجتناب کرده اند قیمت روز طلا وسکه به صفحه مالی تجهیزات گلف خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

خواهید کرد می‌توانید نرخ در لحظه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد را در جدول زیر تبصره کنید:

محصول                 نرخ (تومان)

پول نقد تمام قالب جدید ۱۳.۰۲۰.۰۰۰

پول نقد تمام قالب قدیم ۱۲.۷۰۰.۰۰۰

نیم پول نقد بهار آزادی ۷.۲۰۰.۰۰۰

ربع پول نقد بهار آزادی ۴.۲۳۰.۰۰۰

پول نقد گرمی         ۲.۶۰۰.۰۰۰

اونس جهانی منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۶ دلار 

طلای ۱۸ عیار         ۱.۲۸۷.۹۰۰

دیدگاهتان را بنویسید