بلومبرگ می گوید اپل روی آی مک جدید همراه خود تراشه M3 واقعاً کار می کند


در حالی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند مشتریان منتظر در دسترس بودن کامپیوترهای مجهز به تراشه M2 هستند خبرهای آشکار شده نماد می‌دهد اپل روی تراشه های M3 مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند آن در آی مک های جدید کار میکند.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری تکنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند بلومبرگ، اپل به همان اندازه کنون تمامی مانکن های تراشه M1 را راه اندازی شد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد پس اجتناب کرده اند آن اجتناب کرده اند سری جدید  تراشه های M2 در کامپیوترها استفاده خواهد کرد. با این حال بنظر می رسد این نمایندگی عالی قدم جلوتر گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در جاری بهبود آی مک جدید همراه خود تراشه M3 است. در واقع ادامه دارد مشخصات از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق فنی تراشه مذکور خاص نیست. با این حال کار روی این چیپ جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه خبر آن مورد ملاحظه مشتریان {بوده است}.

مدلهای مختلف تراشه M2 کدام ممکن است اپل آنها را به همان اندازه اواخر خرداد در دسترس بودن خواهد کرد عبارتند اجتناب کرده اند تراشه M2 برای مک بوک ایر، M2 پرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید M2 مکس برای مک بوک پرو های ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ اینچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید M2 اولترا دوگانه برای مک پرو.

گورمن با توجه به آی مک جدید همراه خود تراشه M3 می گوید: به تذکر می‌رسد اپل تنها روی تراشه‌های M2 کار نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منتظر آی‌مک جدید همراه خود مدل M3 اجتناب کرده اند تراشه ها باشیم. با این حال احتمالاً پیش اجتناب کرده اند اواخر سال بلند مدت میلادی این تجهیزات در دسترس بودن نخواهد شد.

گزارش های فراوان با توجه به مک های جدید مجهز به تراشه های M2منتشر شده است. با این حال احتمال {می رود} عصر بعدی آی مک همراه خود تراشه M2 ساخته نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل اجتناب کرده اند تراشه M3 از آنها استفاده تدریجی.

دیدگاهتان را بنویسید