قیمت نان در یزد افزایش نمی‌یابد


سرپرست نمایندگی غله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بازرگانی استان یزد:
اصلاح نرخ کالا گندم هیچ تاثیری در قیمت نان نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به قیمت سابق حاضر می‌شود. نرخ کالا گندم برای مصارف نان ملایم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه قریب به ۴ میلیارد تومان برای نان تیز کردن می‌شود، متعاقباً این مصوبه هیچ تنظیم در قیمت نان تحمیل نمی‌تدریجی

دیدگاهتان را بنویسید