محققان ایرانی روشی برای تغییر ضایعات پارچه به تخته های ام دی اف حاضر کردند


محققان کشورمان همراه خود هدف بازیافت پسماند های مختلف در صنایع نساجی راه رفع جدیدی را حاضر کردند. در این مد اجتناب کرده اند ضایعات پارچه برای ساخت تخته های ام دی اف استفاده میشود.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی تکنا، به همان اندازه سال ۲۰۲۵ مقدار پسماند شهری ساخت شده حدود ۶ میلیارد تن {خواهد بود}. بدین انجمن سرانه ساخت پسماند برای هر شخص در سیاره حدود ۴۲ کیلو خوب و دنج در روز محاسبه تبدیل می شود. اجتناب کرده اند بین کل ساخت زباله نیز تنها ۶ نسبت آن قابل بازیافت است. ده نسبت نیز می‌تواند به کمپوست تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه تنها دفن احتمالاً خواهد بود.

در حالت عمومی بخش زیادی اجتناب کرده اند چرخ دنده زائد پایدار قابلیت تصویری آینه ای کشف شد دارند. این دلیل است در کشورهای بهبود یافته فرآیند های مختلفی برای بازیافت این ضایعات اندیشه در مورد تبدیل می شود. یکی اجتناب کرده اند محققین ملت اجتناب کرده اند دانشکده تربیت دبیر شهید رجایی فرآیند بازیافت پارچه را در مونتاژ تخته فیبر تجزیه و تحلیل کرده است. {در این} تجزیه و تحلیل ضایعات پارچه ساخت شده در یک واحد تولیدی در تهران اجتناب کرده اند مبدا تفکیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تخته های ام دی اف اجتناب کرده اند تغییر ضایعات پارچه به الیاف اقتصادی همراه خود کمک چسب اوره فرمالدهید ساخته شد. پس اجتناب کرده اند آن از دوام این تخته ها علاوه بر این مدول الاستیسیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند عملکرد های فیزیکی مورد مقیاس گیری قرار گرفت.

به دلیل این آزمایش خاص شد کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ضایعات پارچه می توان تخته های ام دی اف تهیه کرد. بدین انجمن پسماند پارچه ها نیز مدیریت تبدیل می شود. محقق ارشد این آزمایش می گوید: ساخت ام دی اف همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ضایعات پارچه {به دلیل} بازیافت پسماند جدا از کاهش آلودگی سلامت انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست را به در کنار ممکن است داشته باشد. علاوه بر این خواستن به دارایی ها چوبی جنگلی را نیز کاهش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید