مشاور رییس مجلس: قالیباف اجتناب کرده اند مشاور پیشین مجلس شکایت می‌تدریجی
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی: قالیباف ۲ تجهیزات آپارتمان را در ترکیه خریداری می‌تدریجی، پرس و جو بنده اجتناب کرده اند ایشان اینجا است کدام ممکن است پول کسب ۲ تجهیزات آپارتمان را اجتناب کرده اند مکان معرفی شده است است؟

دیدگاهتان را بنویسید