افزایش سرمایه بذری اجتناب کرده اند ۲۵۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان


به جهت تقاضا‌های بسیاری نامزدها نمایندگی در اولین فاصله شتابدهی تکنوتجارت، سقف میزان سرمایه بذری قابل حاضر در این دوران اجتناب کرده اند ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

با تحریک کردن سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک‌شدن به بالا مهلت پرونده‌شناسایی در فراخوان اولین فاصله فریب دادن استارت‌آپ‌ در شتابدهنده تکنوتجارت، به جهت افزایش قیمت‌های راه‌اندازی استارت‌آپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا انواع زیادی اجتناب کرده اند نامزدها نمایندگی در این دوران، سرمایه بذری حاضر شده برای استارت‌‌آپ‌های برگزیده شده، اجتناب کرده اند ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان (به صورت نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنقدی) افزایش پیدا کرد.

گفتنی است استارت‌آپ‌های برگزیده در این دوران شتابدهی، علاوه بر این بدست آمده ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه بذری به صورت نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنقدی شرکت ها عکس همچون استفاده اجتناب کرده اند شرکت ها توصیه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش‌های تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلی در بخش فین‌تک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش الکترونیک، استقرار در فضای کار اشتراکی تاسیسات تولیدی نوآوری خرید و فروش، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به جامعه غنی موسسه مالی خرید و فروش جهت دریافت پذیرش در بازار، سرمایه‌گذاری یا فریب دادن سرمایه در راند بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند شرکت ها تولید دیگری را به انگشت می‌آورند.

نامزدها برای نمایندگی {در این} فراخوان تا ۱۵ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ جایگزین دارند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند کسب داده ها اصولاً اجتناب کرده اند طریق سایتacc.technotejarat.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا شماره تصمیم ۵۸۳۰۲-۰۲۱ با برای مشاوره موقعیت یابی startup.technotejarat.ir نسبت به پرونده‌ تقاضا شخصی اقدام کنند.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟

دیدگاهتان را بنویسید