پول نقد ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ هزار تومان شد


قیمت هر بیت پول نقد تمام بهار آزادی بر ایده نرخ اتحادیه طلا، جواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد تهران ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ هزار تومان است.

به گزارش ملیت به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف خبرنگاران جوان، در حال حاضر  (ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ ) قیمت هر بیت پول نقد تمام بهار آزادی ۱۲  میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ هزار تومان، پول نقد تمام ساختار قدیم ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰  هزار تومان، نیم پول نقد ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ هزار تومان، ربع پول نقد ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد خوب گرمی۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان است.  

علاوه بر این قیمت هر اونس طلا دسترس در بازار‌های جهانی به ۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۳  دلار رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار به مبلغ خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۵ هزار تومان تخفیف می‌شود.

برای اطلاع اجتناب کرده اند قیمت روز طلا وسکه به صفحه مالی تجهیزات گلف خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

خواهید کرد می‌توانید نرخ در حال حاضر طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد را در جدول زیر تفسیر کنید:

محصول                 نرخ (تومان)

پول نقد تمام  ساختار جدید ۱۲.۹۸۰.۰۰۰

پول نقد تمام ساختار قدیم ۱۲.۶۰۰.۰۰۰

نیم پول نقد بهار آزادی ۷.۱۵۰.۰۰۰

ربع پول نقد بهار آزادی ۴.۲۵۰.۰۰۰

پول نقد گرمی         ۲.۶۰۰.۰۰۰

اونس جهانی خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۳ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸ عرف 

طلای ۱۸ عیار         ۱.۲۷۵.۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید