روز قدس، جاده بطلانی بر ساختار های منفور رژیم صهیونیستی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرج، سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز صبح در حال حاضر در نشست بصیرتی روز قدس کدام ممکن است همراه خود حضور خواهران، استادیاران، سرمربیان حلقات صالحین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادیان سیاسی سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همت بسیج محله خانمها در سالن آمفی تئاتر شهید تمام زاده سپاه البرز برگزار شد، ذکر شد: امیدوارم {در این} روزهای بقیه اجتناب کرده اند ماه میهمانی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی درگاه‌های رحمت خداوند بر روی بندگان، بهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهجت کافی را ببریم.

وی، جمعه آخر ماه مبارک رمضان کدام ممکن است روز قدس نامگذاری شده را میراث گرانبها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادگار ابدی پدر مingسس کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نامگذاری در زمان حال، تدبیر حکیمانه ای بود کدام ممکن است همراه خود تحویل داد حدود ۴۳ سال اجتناب کرده اند عمر این انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر، {هر روز} بیش اجتناب کرده اند پیش به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگی این تدبیر حکیمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبردی پی می بریم.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز مطرح کرد: در مرداد سال ۱۳۵۸ کدام ممکن است حدود ۶ ماه اجتناب کرده اند عمر پربرکت انقلاب قبلی بود، همزمان همراه خود اولین ماه مبارک رمضان پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی، تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان حکیمانه امام خمینی (ره) مبنی بر نامگذاری فینال جمعه ماه مبارک رمضان به تماس گرفتن روز قدس اطمینان حاصل شود که محافظت همبستگی آرمان های فلسطین صادر شد به همان اندازه مشکل فلسطین همه وقت شناخته شده به عنوان مشکل اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه جبهه اسلام تلقی شود.

حیدرنیا افزود: این تدبیر امام خمینی (ره)، ضرب شست سنگینی علیه توطئه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه‌های شوم صهیونیست‌های ملعون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبیث برای ضربه زدن به جبهه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین بود. در سال‌های قبلی، انگلیس خبیث، کشورهای مسلمان را مستعمره شخصی کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۴۷ قرار بوده این استعمار بالا بپذیرد. ساعاتی پیش اجتناب کرده اند این امر، رژیم پادشاهی متحد ساختار شومی تحمل عنوان ایجاد رژیم اسرائیل در سرزمین های فلسطین را به مجمع کلی گروه ملل متحد حاضر دادند.

تولد رژیم صهیونیستی، مبنای بدعهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پایبندی به توافقات بود

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه جهانی اول طی ادعا ای، رژیم انگلیس به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را گفتن کرده بود کدام ممکن است بعدها این سند آشکار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد کدام ممکن است پادشاهی متحد اجتناب کرده اند شبیه به سال جستجو در ایجاد خوب رژیم صهیونیستی در بین مسلمانان بود. در سال ۱۹۴۷ این ادعا در مجمع کلی گروه ملل متحد تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد ملت فلسطین در ۲ نیمه مساوی در اختیار فلسطینیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل ها قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس در اختیار گروه ملل باشد.

فرمانده سپاه استان البرز شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند شبیه به ابتدای این هماهنگی نامه، خباثت رژیم اسرائیل تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سرزمین‌های مسلمانان حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه اصلی ای اجتناب کرده اند حیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافا را تصرف کرد. زمان اجرایی شدن هماهنگی فوق در سال ۱۹۴۸، ۸۰ نسبت اجتناب کرده اند سرزمین فلسطین در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این یعنی اسرائیل به توافقات صورت گرفته همراه خود گروه ملل متحد نیز پایبند نبود؛ تولد این رژیم منحوس، مبنای بدعهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پایبندی به توافقات بود.

وی اذعان کرد: همراه خود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سال اجتناب کرده اند عمر رژیم منحوس صهیونیستی، بدون در نظر گرفتن به پیش می‌رویم، خلف وعده‌ها، ددمنشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین پا زدن به مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات در سراسر جهان آرم می دهد کدام ممکن است رژیم صهیونیستی رژیم بی نسبتاً است؛ امکانات منطق را نمی فهمد با این حال منطق امکانات را می فهمد. امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ایشان، مقام معظم مدیریت تأکید کردند کدام ممکن است مشکل فلسطین، مشکل اول جهان اسلام است چون به رژیم منحوس صهیونیستی پیچ خورده است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه هر گاه این مشکل رفع شود، رژیم صهیونیستی، این غده سرطانی دائمی اجتناب کرده اند روی پایین فرسوده احتمالاً خواهد بود، خاص کرد: روزی کدام ممکن است به مسلمانی تعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم می‌شود، مسئولیت شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی همه مسلمانان است کدام ممکن است به پا خیزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاری مظلومان بشتابند. هر گاه {به روز} قدس نزدیک می شویم، عمق ددمنشی، رام نشده گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردمان مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم فلسطین اصولاً می‌شود؛ طی تعدادی از روز قبل از این هم اقدامات آن ها عمق پیدا کرده است.

فرمانده سپاه استان البرز همراه خود خاص اینکه روز قدس، توطئه های پوچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی برای به فراموشی سپردن مشکل فلسطین را خنثی می‌تدریجی، اظهار کرد: جبهه پوچی راهبردی برای به فراموشی سپردن امتیازات بی نظیر دارد با این حال تدبیر الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داهیانه امام (ره) این پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد دشمن را خنثی کرد. هر سال در روز قدس، مشکل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقابل ایدئولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی مسلمانان همراه خود صهیونیست‌ها جسورانه می‌شود.

حیدرنیا، روز قدس را جاده بطلانی بر ساختار های منفور رژیم منحوس صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌ها، توافقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهده هایی کدام ممکن است همراه خود این رژیم انجام تبدیل می شود، دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای آزادی خواه، رژیم صهیونیستی را شناخته شده به عنوان کشوری به تماس گرفتن اسرائیل قبول ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به رسمیت نمی شناسند، متعاقباً هرگونه هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهده همراه خود این رژیم منحوس باطل است. این امر نیز اجتناب کرده اند جمله خواص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای روز جهانی قدس محسوب می‌شود.

وی همراه خود خاص اینکه مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی خواهان جهان در روز قدس، حمایت شخصی را اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین گفتن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سربازان از دوام این ملت روحیه می بخشند، تصریح کرد: طبق فرمایش رئیس معظم انقلاب اسلامی، مردمان فلسطین فوق العاده مظلوم با این حال مقتدر هستند. آن‌ها روزی همراه خود سنگ به مبارزه همراه خود رژیم صهیونیستی می‌رفتند با این حال اکنون به جایی رسیده‌اند کدام ممکن است همراه خود موشک بر سر این رژیم منحوس می‌زنند. مسئولیت همه ماست کدام ممکن است اجتناب کرده اند جبهه‌های آزادی بخش حمایت کنیم.

فرمانده سپاه استان البرز همراه خود تأکید بر نیاز جسورانه آرم دادن شهدای از دوام فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه امثال مبارک آن‌ها در روز قدس مطرح کرد: همه مسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی خواهان در سیاره در روز قدس انزجار شخصی را اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی گفتن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال، اساس های این رژیم پوشالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشروع سست‌تر می‌شود. روز قدس، ضربات تبری است کدام ممکن است به اساس های این رژیم وارد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید در در زمان حال انزجار شخصی را اجتناب کرده اند این رژیم آرم دهیم.

چراغ اسلام هیچگاه خاموش نمی‌شود

به آگاه حیدرنیا، جبهه از دوام کدام ممکن است {در سراسر} کشورهای اسلامی تشکیل شده، همه وقت مورد حمایت امامین انقلاب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست. روزی کدام ممکن است داعش، این شجره خبیثه ملعونه به بلاد مسلمین حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی در نظر گرفته شده نمی کرد کدام ممکن است بتوان آن ها را شکست داد، حاج قاسم سلیمانی، سید شهدای از دوام، به تأسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروی اجتناب کرده اند فرمان مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری کودکان غیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلاورمرد همه بلاد مسلمین، این شجره خبیثه را دائمی اجتناب کرده اند روی پایین فرسوده کرد.

وی داعش را تهدیدی علیه بشریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: داعش آمده بود به همان اندازه اسلام را نابود تدریجی، غافل اجتناب کرده اند اینکه چراغ اسلام هیچگاه خاموش نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی آن‌ها به خودشان باز می‌گردد. همه دیدید کدام ممکن است چگونه این شجره خبیثه دائمی اجتناب کرده اند روی پایین فرسوده شد. پس اجتناب کرده اند این اتفاق، بسیج مردم در سایر ملت ها نیز تعیین کنید گرفت. مردمان مظلوم یمن همراه خود تشکیل بسیج مردم، رژیم سعودی را پایین گیر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آلودگی سیاه نشاندند.

فرمانده سپاه استان البرز افزود: حوثی‌های یمن نان برای مصرف کردن ندارند با این حال موشک ساخت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز مالی عربستان را مورد هدف قرار می‌دهند؛ این امکانات اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه‌های آزادی بخش، به تأسی اجتناب کرده اند آرمان از دوام است. برخی اشخاص حقیقی شخصی فروخته خانه گفتن می کنند کدام ممکن است از دوام قیمت دارد؛ مطمئنا قیمت داره با این حال قیمت آن به مراتب کمتر اجتناب کرده اند قیمت سازش است. در برخی مقامات‌ها کدام ممکن است به جای آن از دوام به سازش روی آوردند، جبهه پوچی ضرباتی را به این نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه اسلام وارد کرد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه هر جا ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام کردیم، نتیجه گرفتیم، خاطرنشان کرد: بر مقدمه فلسفه وجودی آمریکا، آن ها معتقد هستند کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای محکم باید بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای ضعیف باید فرسوده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین بروند. بر این مقدمه، ما نباید شخصی را ضعیف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سازش رو بیاوریم اما علاوه بر این باید شخصی را محکم تر کنیم به همان اندازه آمریکا به واسطه در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه شخصی مجبور به همراهی همراه خود ما شود با این حال در برخی مقامات‌ها این در نظر گرفتن مطرح نبود.

امکانات جبهه از دوام، یکی اجتناب کرده اند مؤلفه‌های ایمنی سراسری ملت

وی خاص کرد: {افرادی که} می گفتند عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوران موشک قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید سازش کرد، بدانند کدام ممکن است موشک اقتدار آفرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سراسری ملت را لوازم. یکی اجتناب کرده اند مؤلفه های ایمنی سراسری ملت ما امکانات جبهه های از دوام است. اکنون بخش سرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیایی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه اسلام، پایین مرزهای رژیم صهیونیستی است؛ اگر دشمن کف دست اجتناب کرده اند پا خطا تدریجی، به فرموده مقام معظم مدیریت، حیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل آویو همراه خود آلودگی مشابه احتمالاً خواهد بود.

فرمانده سپاه استان البرز شکسته نشده داد: روزی رژیم منحوس صهیونیستی جسارت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میگفت قصد دارد مواضع هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه های ما را مورد هدف قرار دهند؛ در آن مقطع، پیغامی گرفت کدام ممکن است در صورت شما موشک را {به سمت} ایران حرکت دهید، باقی مانده است اولین موشک به جمهوری اسلامی ایران اصابت نکرده، ۴۰ هزار موشک اجتناب کرده اند جبهه از دوام در سرزمین های رژیم صهیونیستی لمس کردن خواهد به اینجا رسید. آن‌ها در مقابل مسلمانان کدام ممکن است جسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرقدرت هستند، ترسو هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیمنه پوشالی دارند.

حیدرنیا همراه خود ردیابی به اینکه اصابت تعدادی از موشک به سرزمین های رژیم صهیونیستی، تمام انسجام خانه آن ملت را اجتناب کرده اند بین می‌برد، عنوان کرد: این رژیم سرزمین استراتژیک ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سطح نقطه ضعف آن‌هاست؛ رژیم صهیونیستی در تیررس ما قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می توانیم به آن است ها ضربه بزنیم. این رژیم حدود ۵ میلیون نفر گروه دارد کدام ممکن است حدود ۱۸ نسبت اجتناب کرده اند این گروه، نظامی آن ها هستند.

وی همراه خود خاص اینکه این رژیم علیرغم در اختیار از گرفتن چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت فوق العاده، در نبرد همراه خود جبهه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام، شکست های مفتضحانه ای می‌خورد، اظهار کرد: در سال ۱۹۶۷، در مبارزه احرار، رژیم صهیونیستی طی ۶ روز ضربات سنگینی به نظامی اعراب وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های متنوع را اشغال کرد با این حال پس اجتناب کرده اند مبارزه ۳۳ روزه، این رژیم منحوس هر جنگی همراه خود مسلمانان انجام داد، شکست خورد کدام ممکن است این حاصل از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار فرزندان روح الله است.

رژیم صهیونیستی تولید دیگری توان بهبود شخصی را ندارد

فرمانده سپاه استان البرز تصریح کرد: فرزندان روح الله همراه خود بستگی دارد سنت جهاد، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام توانستند تودهنی های محکمی به رژیم صهیونیستی بزنند. رژیمی کدام ممکن است شخصی را مدعی ۵ ملت برتر دنیا در بخش نیروی دریایی می دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی ۶ روز همه اعراب را شکست می داد، اکنون به جایی رسیده کدام ممکن است تولید دیگری توان جنگیدن ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت مبارزه نیز، اصرار می‌تدریجی کدام ممکن است کسی واسطه برقراری صلح بین آن‌ها شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی شخصی را نزدیک می‌بیند.

وی اظهار کرد: تخفیف همراه خود غرب، روال سازی روابط، ایجاد سفارتخانه در برخی ملت‌های عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خیانت هایی است کدام ممکن است برخی مقامات های به به نظر می رسد اسلامی مرتکب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب آسیب حضور در جبهه از دوام می شوند؛ در واقع این ها در برابر این امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار جبهه از دوام قطعا استراتژی به جایی نخواهند برد. پس اجتناب کرده اند این اتفاقات رژیم صهیونیستی به آلودگی سیاه نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری توان بهبود شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرئت انجام هیچ اقدامی را ندارد.

وی {تأکید کرد}: همراه خود ملاحظه به از دوام جانانه مسلمانان در برابر این این رژیم به همان اندازه بن دندان مسلح، {همه ما} مسئولیت داریم روز قدس را شگفت انگیز برگزار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان مظلوم فلسطین بگوییم کدام ممکن است ممکن است تنها نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مسلمانان به طور قابل توجهی ملت ایران اسلامی پشتیبان ممکن است بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آرمان های ممکن است پایبند هستند. گره گشایی اجتناب کرده اند کار مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی مناسب رژیم صهیونیستی، یکی اجتناب کرده اند مؤلفه های زمینه سازی مقدمه ولایت عظماست متعاقباً باید این امر را مسئولیت شرعی، قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی شخصی بدانیم.

فرمانده سپاه استان البرز همراه خود تأکید بر اینکه {همه ما} باید همراه خود حضور در راهپیمایی روز قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حکم دادن جنایت‌های رژیم منحوس صهیونیستی، گامی در جهت زمینه سازی مقدمه ولایت عظما برداریم، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی، پاشنه آشیل آمریکای جنایتکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا حاضر است بدون در نظر گرفتن مورد نیاز باشد قیمت تدریجی با این حال یهود ضربه نخورد؛ جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام این را به خوبی دریافته است.

حیدرنیا خاطرنشان کرد: نیروی مقتدر قدس، اکنون در حیاط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در سرزمین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیخ گوش آن‌ها حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مایه ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس آن ها شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان هم می دانند کدام ممکن است اگر کف دست اجتناب کرده اند پا خطا کنند، ضربات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلی‌های سختی را بدست آمده می کنند، کما اینکه تاکنون نیز ضربات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلی‌های سختی خورده اند.

وی خاص کرد: رژیم صهیونیستی می‌داند کدام ممکن است در جاری نزدیک کردن به بالا عمر شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن ما روز قدس را شگفت انگیز‌تر برگزار کنیم، این بالا پذیری رژیم منحوس نزدیک تر تبدیل می شود. در ماه مبارک رمضان اتفاقات عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص خاص در سرزمین‌های اشغالی رقم خورد؛ اینکه خوب جوان همراه خود کف دست تمیز تعدادی از صهیونیست را به درک واصل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل رژیم صهیونیستی را مستأصل می تدریجی، آرم می‌دهد کدام ممکن است اساس های این رژیم فوق العاده متزلزل است.

فرمانده سپاه استان البرز همراه خود خاص اینکه هیمنه پوشالی اسرائیل کدام ممکن است ادعای امکانات دارد در تمام دنیا فرو ریخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تأکید بر اینکه ورزش های از دوام نباید پایان یابد، ذکر شد: این ورزش ها باید مداوم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره ضربات پیاپی بر پیکره رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل وارد شود. انتفاضه رمضان، وارد کردن ضربات تاثیرپذیر بر روال سازی توسعه مذاکرات بین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی را آرم داد. کشورهای عربی بدانند اگر همراه خود این رژیم وارد تخفیف شوند، آن‌ها هم ضربه خواهند خورد.

حیدرنیا ذکر شد: روزی تئوری بی نظیر رژیم صهیونیستی مبارزه در سرزمین دشمن بود با این حال اکنون مبارزه وارد سرزمین اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورانی کدام ممکن است سرزمین های بیرونی را شبح کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرزمین خودت اتفاقی نیفتد تمام شده است. آن‌ها دریافته اند کدام ممکن است اگر سرزمینی را شبح کنند، در موجود در سرزمین خودشان نیز دچار مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح می شوند. ورود شبح به موجود در ملت آن‌ها آرم می‌دهد کدام ممکن است ساختار تخفیف غرب همراه خود شکست مواجه شده است.

انتهای پیام/ج


دیدگاهتان را بنویسید