محصول مختلط طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت‌کوین ایجاد تبدیل می شود – اقتصاد برتر


صندوق جدیدی از به طور مداوم شاخص معیار سفارشی متشکل اجتناب کرده اند بیت‌کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا را اشاره خواهد کرد کدام ممکن است اولین در نوع شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان آن را به صندوقی تشبیه کرد کدام ممکن است در آن صندوق عجیب و غریب همراه خود جدید گذراندن می‌شود.

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل اجتناب کرده اند کریپتو، طلا، ذخیره‌ای اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب ارزش، بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ سال است توسط انسان‌ها به‌عنوان گنجینه‌ای ارزشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، بیت‌کوین، پول خارجی جدید دیجیتال در دهه‌های قبلی مورد استفاده قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حمایت از ما برخوردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شده است متعدد آن را شناخته شده به عنوان «طلای دیجیتال» در تذکر بگیرند متعاقباً مخلوط کردن این ۲ ذخیره ارزشمند دارای پتانسیل بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان اجتناب کرده اند ظاهر‌های درک شده آنها ازجمله مشهور این ۲ تأمین ارزشمند شناخته شده به عنوان منصفانه محافظت تورمی، مقدار محدود به همان اندازه همبستگی کم آنها همراه خود سهام {در میان} سایرین متغیر، یاد کرد.

ایجاد ETP جدید همراه خود شناسایی  BOLD، عنوانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مخلوط کردن بیت‌کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا گرفته شده است، محصول مشارکت نمایندگی در دسترس بودن‌کننده محصولات قابل ‌قیمت کاهش یافته در بورس ارزهای دیجیتال ۲۱ شیرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایت تری حاضر‌دهنده تمرکز بر بریتانیا در زمینه تکنیک‌های سرمایه‌گذاری متنوع، است. شناسایی ۲۱ شیرز بایت تری بولد ای‌تی‌پی در بورس SIX سوئیس {فهرست شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه شاخص سفارشی است کدام ممکن است نوسانات بیت‌کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا را اشاره می‌تنبل. در کل راه‌اندازی ETP جدید، طلا وزن بالاتری در حدود ۸۱.۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت‌کوین ۱۸.۵ سهم وزن داشت.

عمیق درمورد به ETO جدید نماد می‌دهد کدام ممکن است بایت تری ETP از به طور مداوم منصفانه شاخص معیار سفارشی متشکل اجتناب کرده اند بیت‌کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا را دنبال می‌تنبل کدام ممکن است به صورت ماهانه همراه خود ملاحظه به نوسانات نسبی این ۲ دارایی تعادل مجدد تحمیل می‌تنبل. بر ایده نتیجه این مشاهدات، نوسانی کدام ممکن است بین این ۲، وزن بالاتری دارد، همچنان {به سمت} طرفی کدام ممکن است در ۳۶۰ روز قبل از امروز نوسانات کمتری داشته است، حرکت می‌تنبل. همراه خود این جاری، واقعیت اینجا است کدام ممکن است طلا به مستعد ابتلا به به تسلط بر سبد سهام شکسته نشده خواهد داد.

  چارلی موریس، سرپرست ارشد بایت تری ذکر شد: نسبت اوراق قرضه به سهام ۶۰:۴۰ سوسو زدن شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید BOLD  جدید ۶۰:۴۰  است.  نوسانات طلا اکنون کمتر اجتناب کرده اند نزدک است با این حال فلز زرد بازدهی بهتری نسبت به سهام فناوری حاضر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام فناوری {به دلیل} بالا وب در جاری سقوط است. متعاقباً، بیت‌کوین احتمالا در بازارهای صعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزولی بیشتر اجتناب کرده اند نزدک حرکت خواهد کرد.

مجموع خوب ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در جاری حاضر ۱.۸۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود کدام ممکن است این رقم نسبت {به روز} در گذشته ۱.۸۹ سهم تا حد زیادی شده است. در جاری حاضر ۴۱.۵۳ سهم کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین است کدام ممکن است در یک واحد روز ۰.۳۶ سهم افزایش داشته است. کمیت کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت قبلی ۸۳.۵۳ میلیارد دلار است کدام ممکن است ۱۲.۵۷ سهم کاهش داشته است. کمیت کل در امور پولی غیر هدفمند در جاری حاضر ۸.۸۳ میلیارد دلار است کدام ممکن است ۱۰.۵۷ سهم اجتناب کرده اند کل کمیت ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. کمیت تمام پول نقد‌های ایمن اکنون ۷۰.۱۴ میلیارد دلار است کدام ممکن است ۸۳.۹۷ سهم اجتناب کرده اند کل کمیت ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

{به روز} رسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (به همان اندازه ساعت۷:۳۰ صبح به وقت شرقی)

 این کلاس تشکیل اصلاحات قیمتی ۱۰ پول خارجی دیجیتالی غول پیکر اجتناب کرده اند تذکر خوب ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲.۹۲ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۲.۶۴ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۵.۵۲ سهم کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۲هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۶.۰۸ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۲.۰۲ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۶.۳۴ سهم کاهش

 ۳- بایننس کوین

قیمت: ۳۹۱.۴۷  دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۵۳ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۷.۱۷ سهم کاهش

۴- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۰۰ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۰.۰۱ سهم کاهش

۵- سولانا

قیمت: ۹۹.۳۵ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۲.۲۹ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۶.۷۹  سهم کاهش

۶- کاردانو

قیمت: ۰.۸۴۳۷ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۸۸ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۱۰.۸۵  سهم کاهش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۶۵۱۶ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۲۴ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته اخیر۱۳.۵۶ سهم کاهش

۸- پولکا دوت

قیمت: ۱۷.۰۱ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۵۹ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۱۱.۵۶ سهم کاهش

۹ – یو اس دی کوین

قیمت:  ۱.۰۰ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۰۲ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۰.۰۳ سهم افزایش

۱۰- دوج کوین

قیمت: ۰.۱۴۰۸ دلار

اصلاحات قیمتی ۲۴ ساعت قبلی: ۰.۳۵ سهم افزایش

اصلاحات قیمتی منصفانه هفته جدیدترین: ۰.۱۷ سهم کاهش

دیدگاهتان را بنویسید