بازیابی اضطراری مبدل هوادهی واحد تثبیت مایعات پالایشگاه گازی فراشبندبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی نفت مناطق مرکزی ایران، محمد نجفی، جانشین رئیس جهان عملیاتی آغار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دالان همراه خود خاص اینکه انجام این تعمیرات {به دلیل} بروز نشتی تکمیل شد، اظهار داشت: {به دلیل} نشت روغن در مایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال در تکنیک تثبیت سیال، عملیات بازیابی این تجهیز همراه خود اکتسابی مجوز سه روزه کاهش ساخت به صورت اضطراری تحریک کردن شد.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند تخلیه روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات، این تجهیز در اختیار اداره تعمیرات قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده گروه تعمیرات مکانیک پس اجتناب کرده اند سد کردن ۱۲ فلنج در سایزهای مختلف، درگاه بی نظیر مبدل باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تجزیه و تحلیل ۴۶۰ تیوپ، تیوپ‌های معیوب تعویض شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انجام آززمون باقی مانده آنها همراه خود فشار ۱۸ بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید بازرسی فنی،  این مبدل ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه در سرویس قرار گرفت.

جانشین رئیس جهان عملیاتی آغار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دالان تصریح کرد: تعمیر نشتی روغن، افزایش بهره‌وری این مبدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابلیت ساخت میعانات تثبیت شده اجتناب کرده اند نیازها مهم این عملیات بود کدام ممکن است همین امر سبب شد به همان اندازه بازیابی این مبدل همراه خود امتحان شده بی‌وقفه متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ۲۴۰ نفر ساعت کار در کمتر اجتناب کرده اند ۲۴ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط انصافاًً ایمن همراه خود موفقیت انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید