احضار فرستاده سوئد به وزارت امور خارجه
بدنبال یکپارچه بازداشت سیاسی «حمید نوری» اجتناب کرده اند جانب سوئد ، فرستاده این ملت اتحادیه اروپا در تهران به وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد .

دیدگاهتان را بنویسید