هیچ گونه رانتی در مخالفت همراه خود قیر تهاتری وجود نداشتسعید مداح مروج در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار شانا ضمن تایید توقف عرضه ماده اولین به قیرسازان ذکر شد: دلیل برای این اقدام تمدید ابلاغ وکیوم باتوم تهاتری سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ به همان اندازه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ {بوده است}.

وی ضمن تکذیب وجود رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی اطمینان حاصل شود که مخالفت همراه خود قیر تهاتری تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی این بخش اجتناب کرده اند قوانین بودجه پارسال، همراه خود روی کار روبرو شدن مقامات سیزدهم در گذشته تاریخی ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات دوازدهم هیچگونه اقدامی در جهت اجرای این پروژه قانونی شخصی انجام نداده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فصل ابتدایی سال در گذشته، عملاً برای اجرای این بخش اجتناب کرده اند قوانین، اجتناب کرده اند بازو گذشت بود.

سرپرست بازرگانی نمایندگی سراسری پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: پس اجتناب کرده اند ابلاغ آیین‌نامه یادشده، همراه خود وجود ناهنجاری در سبک قیمت‌گذاری ماده اولین قیر (وکیوم باتوم)، کارگروه تخصیص این ماده اولین در گذشته تاریخی {بیست و یکم} مهر ماه پارسال (۱۴۰۰) تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد تجهیزات‌های متولی به نمایندگی‌های پالایشی اقدام کرد.

مداح مروج همراه خود تاکید بر این که تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه یادشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن قیمت ملایم ماده اولین قیر، همزمان همراه خود انواع دیرهنگام پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیرسازان طرف قرارداد همراه خود تجهیزات‌ها هر دو گروه‌های اجرایی موصوف در قوانین بودجه پارسال، سبب شد به همان اندازه تخصیص مناسب ماده اولین محقق نشود، ذکر شد: همراه خود این وجود در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰، حدود ۷۶۰ هزار تن اجتناب کرده اند ۲ میلیون تن تصمیم گیری شده در قوانین، محقق شد.

وی افزود: نمایندگی سراسری پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده فرآورده‌های نفتی به‌منظور جلوگیری اجتناب کرده اند اُفت ساخت پالایشگاه‌های تولیدکننده ماده اولین قیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به محدودیت در ذخیره‌سازی این ماده، بخشی اجتناب کرده اند محصول وکیوم باتوم را برای تهیه کنید گاز نیروگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری صنایع به نفت کوره تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داد.

عضو هیئت مدیره نمایندگی سراسری پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: وزیر نفت همراه خود کشتی نامه‌ای به شورای نگهبان در گذشته تاریخی ۲۵ فروردین امسال، مخالفت شخصی همراه خود مصوبه روز ۲۳ فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت عرضه وکیوم باتوم (ماده اولین قیر) به قیرسازان بر ایده قوانین بودجه ۱۴۰۰ را به همان اندازه نوک شهریور امسال کرد، در حالی که طبق چرخ دنده ۶۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴ قوانین محاسبات نهایی ملت، مهلت اجرای تعهد‌های عمرانی قوانین بودجه هر سال، به همان اندازه نوک تیرماه سال بلند مدت .

مروج تصریح کرد: قابل دستیابی است تخصیص شهرت مرتبط همراه خود قوانین بودجه، در روز نوک سال به ۱ تجهیزات اجرایی ابلاغ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل برای، اصولاً اجرای این قبیل ساختار‌ها، به همان اندازه نوک تیر سال بلند مدت تمدید می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره قیر هم، انتخاب مجلس تمدید مهلت اجرای قوانین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن ۴ ماه، ۶ ماه اندیشه در مورد شد، از در ۶ ماه ابتدایی پارسال (۱۴۰۰)، سهمیه ماده اولین قیر تهاتری تخصیص داده نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید