آینده غیرمعمول ۱۰ بی جا کدام ممکن است به هیچ وجه پیدا نشدند


فردریک والنتیچ

این خلبان استرالیایی ۴۰ سال پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند گزارش رویت عالی کاردستی بیگانه ناپدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه پیدا نشد. این خلبان ۲۰ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر حدود ۱۵۰ ساعت پرواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح بندی ابزار را تخصص کرده بود کدام ممکن است به او اجازه می‌داد در ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود شرایط هواشناسی صحیح پرواز تدریجی. او در یکی اجتناب کرده اند پرواز‌های آموزشی شخصی در گذشته تاریخی ۲۱ اکتبر ۱۹۷۸، در ساعت ۷:۰۶ بعد اجتناب کرده اند ظهر به اداره مدیریت بازدید کنندگان سایت اثیری ملبورن گزارش داد کدام ممکن است عالی هواپیمای بی نام در قله ۴۵۰۰ فوتی او را تعقیب می‌تدریجی با این حال به او مشاوره شد کدام ممکن است هیچ هواپیمایی در آن درجه {وجود ندارد}.

فردریک والنتیچ

والنتیچ در تشریح به نظر می رسد هواپیما مشاوره بود: ” این هواپیمای غول پیکر همراه خود ۴ چراغ لمس کردن روشن می‌شود، با این حال نمی‌توانم نوع آن را تصمیم گیری کنم. همراه خود قله حدود ۱۰۰۰ فوت اجتناب کرده اند بیش از حد من می خواهم رد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرعت بالایی در جاری حرکت است. هواپیمای بی نام دارای عالی درجه فلزی مدرن همراه خود چراغ بی تجربه روی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد من می خواهم در جاری تلنگر است.” در گذشته اجتناب کرده اند اینکه پیوستن او {به دلیل} صدای بی نام برداشتن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تصمیم‌ها اجتناب کرده اند بین برود مشاوره بود کدام ممکن است این وسیله عالی هواپیما نیست. اگرچه حدس و گمان‌های زیادی با توجه به این حادثه وجود داشت، با این حال هیچ کدام تدریجی نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناپدید شدن} او همچنان عالی کلید که هنوز است.

اسنه آن فیلیپ

این دکتر، ۲۵۷۱ مین مبتلا حمله ها ۱۱ سپتامبر گفتن شد، از تصور می‌شد کدام ممکن است او قابل انجام است در امتحان شده کمک خواهد کرد که شما قربانیان حمله ها تروریستی جان باخته باشد. همراه خود این جاری، {هیچ کس} به هیچ وجه او را در آنجا تبصره نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسد او در جایی پیدا نشد. او در گذشته تاریخی ۱۰ سپتامبر به شکلی انصافاً غیرمعمول ناپدید شد. اعتقاد بر این بود کدام ممکن است این دکتر آمریکایی ساعت شب را {در خانه} یکی اجتناب کرده اند دوستانش مانده است، با این حال او روز بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، برای مقابله با بازنگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء ظن‌هایی {در این} باره تحمیل شد. ران لیبرمن شریک زندگی وی پس اجتناب کرده اند تحقیقات متوجه شد کدام ممکن است او فینال بار در یک واحد فروشگاه غول پیکر دیده شده است. دوربین امنیتی فروشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها مقوا اعتباری او این نظریه را تایید می‌کرد.

حملات ۱۱ سپتامبر

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است وسط خرید و فروش جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی در نزدیکی آن جا قرار داشتند، خانوار بر این ادراک بودند کدام ممکن است فیلیپ در جریان حمله ها ۱۱ سپتامبر جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا کردند کدام ممکن است فیلیپ مبتلا این حمله ها گفتن شود، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بقایای او به هیچ وجه پیدا نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اثبات فیزیکی دال بر حضور او در آنجا وجود نداشت، این تقاضا کنار گذاشته شد. بازرسان معتقد بودند کدام ممکن است شاید او به قتل رسیده باشد هر دو اجتناب کرده اند حمله ها تروریستی {برای شروع} عالی اقامت جدید استفاده کرده باشد. {ناپدید شدن} او همچنان عالی کلید که هنوز است، با این حال خانوار اش به جیب دادگاه شکایت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان شناخته شده به عنوان ۲۷۵۱ مین مبتلا حمله ها ۱۱ سپتامبر راه اندازی شد شد.

جان دیوید گوش

جان دیوید گوش، مرد ۱۲ ساله در ساعات اولین ۵ سپتامبر ۱۹۸۲ با بیرون هیچ ردی ناپدید شد. همه در نظر گرفته شده می‌کردند کدام ممکن است او ربوده شده است است، با این حال هیچ درخواستی برای باج گیری وجود نداشت. جان در شهر وست د موین آیووا روزنامه می‌فروخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح آن روز وقتی مردمان شهر روزنامه شخصی را بدست آمده نکردند، شک کردند کدام ممکن است چه اتفاقی برای او افتاده است. دوچرخه او به سختی دورتر اجتناب کرده اند خانه‌اش پیدا شد کدام ممکن است تمام کاغذ‌ها روی آن چیده شده بود.

جان دیوید گوش

۲ شاهد اظهار داشتند کدام ممکن است مرد در جاری صحبت همراه خود مردی کدام ممکن است عالی فورد فیرمونت آبی رنگ همراه خود صفحات نبراسکا داشت، {بوده است}. مفقودی وی به پلیس اطلاع گرفت، با این حال طبق پوشش آن نقطه به همان اندازه ۷۲ ساعت نمی‌شد آن را در زمره پرونده‌های مفقودی قرار داد. مادر مرد معتقد بود کدام ممکن است پسرش به خاطر این پوشش پلیس بی وقفه گم شده است. ۱۵ سال پس اجتناب کرده اند {ناپدید شدن} مرد، مادر اظهار داشت کدام ممکن است مرد عالی ساعت شب به در کنار مردی بی نام به جلب رضایت او آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد خرس اصل آن شخص قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اطلاعاتی با توجه به محل اختفای شخصی نگفته است.

شومینه سوزی خانه Sodder

در سال ۱۹۴۵، هنگامی کدام ممکن است خانه Sodder در شومینه بنزین، کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ کودک نجات یافته معتقد بودند کدام ممکن است ۵ کودک تولید دیگری در شومینه گرفتار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند، با این حال به هیچ وجه بقایای آن‌ها را در شومینه نیافتند. در ساعت شب کریسمس سال ۱۹۴۵، جنی سادر چندین بار در کل ساعت شب اجتناب کرده اند خواب بیدار شد، عالی بار همراه خود عالی تصمیم تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری وقتی صدایی در طبقه بالا شنیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان وقتی بوی دود {در خانه} به مشامش رسید.

خانه Sodder

جورج را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنی کدام ممکن است متوجه شدند خانه دچار شومینه سوزی شده است به در کنار ۴ فرزندشان خطرناک کردند. جورج برای نجات ۵ کودک تولید دیگری شخصی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کرد {به دلیل} شعله ور شدن شومینه در طبقه بالا گیر کرده اند، سعی کرد اجتناب کرده اند طریق پنجره شخصی را به آنها برساند. نردبانی کدام ممکن است معمولاً در برابر این خانه آن‌ها قرار داشت گم شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ وسایل نقلیه او کار نمی‌کردند. جورج را انتخاب کنید و انتخاب کنید جینی تصور کردند کدام ممکن است ۵ فرزند شخصی را در شومینه اجتناب کرده اند کف دست داده اند، با این حال متوجه شدند کدام ممکن است اثری اجتناب کرده اند بقایای آنها {وجود ندارد}.

لارس میتانک

در سال ۲۰۱۴، لارس میتانک مسافر ۲۸ ساله در حالی کدام ممکن است چمدانش را رها کرده بود اجتناب کرده اند ترمینال فرودگاه برای عجله خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه کسی او را تعقیب نکرده، اجتناب کرده اند روی عالی حصار سیم خاردار پرید. این حادثه توسط دوربین مداربسته فرودگاه ضبط شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فینال باری بود کدام ممکن است او دیده شد. ۳۰ ژوئن او همراه خود گروهی اجتناب کرده اند دوستانش به تفرجگاه ساحلی گلدن سندز بلغارستان بازدید کرد. در مدت اقامتش در آنجا {به دلیل} اختلاف تذکر با توجه به فوتبال همراه خود ۴ شخص تولید دیگری حاوی شد. این دعوا در نتیجه پارگی پرده گوش او شد، متعاقباً دکتر به میتانک طرفدار کرد کدام ممکن است همراه خود جراحتی کدام ممکن است دارد پرواز نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی بیوتیک تجویز کرد.

لارس میتانک

عالی روز پس اجتناب کرده اند جابجایی دوستانش، او آغاز {به رفتار}‌های غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارانوئید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مادرش تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است ۴ شخص برای کشتن او آمده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او باید مقوا‌های اعتباری اش را باطل تدریجی. میتانک فینال بار در فرودگاه وارنا دیده شد، جایی کدام ممکن است تکانشی چمدان شخصی را رها کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساختمان گریخت. دوربین مداربسته فرودگاه او را در جاری دویدن در خارج اجتناب کرده اند فرودگاه، پریدن اجتناب کرده اند روی حصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناپدید شدن} در یک واحد مزرعه ضبط کرد. اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون، حدس و گمان‌های متعددی با توجه به {ناپدید شدن} او حاضر شده است.

براندون سوانسون

در ۱۴ مه ۲۰۰۸، براندون سوانسون همراه خود ماشین شخصی به موجود در عالی گودال سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند والدینش تقاضا کمک کرد، با این حال نتوانست محل قرارگیری از واقعی شخصی را بگوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری خبری اجتناب کرده اند او نشد. براندون اطلاعات آموزی ۱۹ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل مارشال مینه سوتا بود. در دانشکده مینه سوتا غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس کانبی کالج فنی تحصیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترم تحصیلی بهار شخصی را به تازگی تمام کرده بود. او پس اجتناب کرده اند جشن نوک ترم تحصیل شخصی، در حالی کدام ممکن است در راه خانه بود به موجود در عالی گودال افتاد، ولی خوشبختانه آسیبی ندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش تصمیم گرفت. او به آنها مشاوره بود کدام ممکن است قابل انجام است نزدیک لیند باشد. همراه خود این جاری، وقتی پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش به لیند رسیدند، نتوانستند او را پیدا کنند. پلیس خودروی او را در تاونتون، نزدیک به ۴۰ کیلومتر دورتر اجتناب کرده اند بومی کدام ممکن است سوانسون مشاوره بود، پیدا کرد، با این حال هیچ ردی اجتناب کرده اند او وجود نداشت. گمان می‌رود او در رودخانه نزدیک آن جا غرق شده باشد، با این حال جسدش به هیچ وجه پیدا نشد.

براندون سوانسون

برایان شفر

در آوریل ۲۰۰۶، برایان شفر برای دیدن دوستانش به اوهایو بازدید کرد، با این حال تعدادی از ساعت بعد ناپدید شد. شفر دانشجوی ۲۷ ساله پزشکی در دانشکده ایالتی اوهایو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۳۱ مارس ۲۰۰۶ همراه خود دوستش ویلیام فلورانس در ساعت ۹ ساعت شب در نزدیکی پردیس جنوبی Ugly Tuna Saloona جلب رضایت کرد. حدود ساعت ۱:۵۵ بامداد، شفر همراه خود ۲ زن دیده شد. ۲ همراهش سعی کردند همراه خود او تصمیم بگیرند، با این حال بی اثر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها یک مدت کوتاه بعد همراه خود این تصور کدام ممکن است قابل انجام است با بیرون اطلاع به آپارتمانش گذشت باشد، آنجا را انصراف کردند. درگاه درگاه آن محل قرارگیری تنها راه ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند آن بود.

برایان شفر

لنی دیریکسون

در ۱۴ مارس سال ۱۹۹۸، لنی دیریکسون همراه خود پسرش صبحانه می‌خورد کدام ممکن است مردی برای گرفتن اسب او صحبتش را برداشتن کرد. لنی همراه خود شخص سر خورد، با این حال بعد اجتناب کرده اند آن تولید دیگری برای مقابله با برنگشت. بعداً خاص شد کدام ممکن است لنی اصلاً آگهی کالا اسب چاپ شده نکرده است. او به پسرش مشاوره بود کدام ممکن است قصد دارد برای دیدن اسب‌ها به شهر الک اوکلاهاما را انتخاب کنید و انتخاب کنید موبیتی تگزاس بازدید کنند. جرد نمی‌دانست کدام ممکن است این فینال باری است کدام ممکن است پدرش را می‌بیند. پلیس متوجه شد کدام ممکن است لنی در بازار اسب شخصی تبلیغ نکرده است، متعاقباً آن شخص غریبه به مستعد ابتلا به لنی را اجتناب کرده اند در گذشته می‌محبوبیت.

لنی دیریکسون

مایکل دیلارد

در ۱۲ ژانویه سال ۲۰۱۸ مایکل دیلارد ۱۵ ساله اهل ویرجینیای غربی پس اجتناب کرده اند کمک به مادرش برای برداشتن برخی اجتناب کرده اند وسایل اجتناب کرده اند موجود در ماشین برای مقابله با، به پایین خانه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری برنگشت. خواهرش بریتنی کرافت اظهار داشت کدام ممکن است او معمولاً بیش اجتناب کرده اند حد انزجار انگیز بود. مایکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید والدینش در کالوین ویرجینیای غربی اقامت می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرچه وقت عالی‌بار به جلب رضایت خواهرش می‌رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا {هر روز} همراه خود او صحبت می‌کردند. مادرش کدام ممکن است درگیر او شده بود به افسران گزارش داد. آن ساعت شب هوا طوفانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دما {در این} قلمرو به عقب کشیدن ۲۲ سطح فارنهایت کاهش یافته است بود. خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران تمام ساعت شب به دنبالش بودند، با این حال نتوانستند او را پیدا کنند. آن‌ها ژاکت او را در حدود ۳۰۰ متری خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند عالی هفته جستجو پیدا کردند.

مایکل دیلارد

آن الیزابت هاگن

شریک زندگی عالی میلیاردر نروژی اجتناب کرده اند ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ ناپدید شده است. اعتقاد بر این بود کدام ممکن است او ربوده شده است، از نامه‌ای وجود داشت کدام ممکن است در آن ۹ میلیون یورو پول خارجی دیجیتال تقاضا شده بود. اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون خبری اجتناب کرده اند او نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مدرکی دال بر خشمگین بودن او {وجود ندارد}. آن الیزابت هاگن عالی زن ۶۸ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی تام هاگن بود کدام ممکن است دارایی او در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۲ میلیارد دلار {بوده است}. ربایندگان در نامه علاوه بر این ردیابی کردند کدام ممکن است در صورت دخالت پلیس همراه خود الیزابت چه خواهند کرد، ولی همراه خود این وجود هاگن پلیس را حاوی این پرونده کرد.

آن الیزابت هاگن

پلیس به طور در عمق با توجه به این پرونده تجزیه و تحلیل کرد، با این حال هیچ مظنونی پیدا نشد. توسعه این پرونده تکانشی در سال جاری تنظیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس به تام هاگن مظنون را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را دستگیر کرد. آن‌ها معتقدند کدام ممکن است نظر باج ساده برای منحرف کردن بازرسان نوشته شده بود. با این حال هاگن این اعلام کردن‌ها را رد کرده است. هیچ اطلاعاتی اجتناب کرده اند محل نگهداری او را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مدرکی دال بر خشمگین هر دو بی جان بودن این زنانه {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده باقی مانده است رفع نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید