پهلوگیری کشتی ۵ هزارتنی روغن در بندر کاسپین – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، در راستای تهیه کنید کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تهیه کنید روغن موردنیاز ملت بعد اجتناب کرده اند ظهر دوشنبه کشتی تانکر حامل ۵ هزار تن روغن نپخته خوراکی در بندر کاسپین پهلوگیری کرد.
این هشتمین کشتی تانکر حامل روغن است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای امسال به همان اندازه کنون در بندر کاسپین پهلودهی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار تن روغن {در این} مخازن مجتمع بندری تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط وسایل نقلیه‌های تانکردار به واحدهای تولیدی در سرتاسر ملت منتقل می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید