چگونگی وضعیت رویت هلال ماه در عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران


به گزارش خبرگزاری فارس، خوب ادراک نادرستی بین برخی اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال‌های در اطراف هست کدام ممکن است می‌گویند اگر بلافاصله عربستان عید بوده، فردا ایران عید است!

در همین باره، «سیدمحسن قاضی‌میرسعید»، رکورد دار استهلال در دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب سبک {در این} باره ذکر شد: در عربستان برای نشان دادن رویت هلال ماه نو، ۲ شاهد عادل کافی است. آنجا ادعا می‌کنند کدام ممکن است افراد بروند برای رویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ نفری کدام ممکن است به متصدی محلشان بگویند ماه را دیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او هم این مسأله را گزارش تدریجی، اجتناب کرده اند تذکر عربستان مورد پذیرش است!

وی افزود: در سال ۷۶ کدام ممکن است به عربستان بازدید کرده بودم، همراه خود یکی اجتناب کرده اند شیعیان عربستان کدام ممکن است عضو شورای هلال ماه عربستان بود، صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌ذکر شد کدام ممکن است زورش به جایی نمی‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او هم معتقد بود به اشتباهاتی کدام ممکن است در آنجا دارند.

قاضی میرسعید شکسته نشده داد: این مسأله را ارزیابی کنید همراه خود کشورمان کدام ممکن است کدام ممکن است حدود ۱۵۰ گروه رصدی ورزیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهز به تلسکوپ دوچشمی، برای استهلال تشکیل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عوامل صعب‌العبور می‌توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشورهای تولید دیگری مثل عربستان سعودی ساده هفت گروه آموزشی برای رصد اقدام می‌کنند.

وی ذکر شد: مرحوم آیت‌الله طالقانی، یادآوری‌ جالبی دارند اجتناب کرده اند همین بحث رویت هلال در عربستان:

«سال ۱۳۳۳ هر دو ۱۳۳۲،‌ وقتی می‌رفتم برای تشرف به حج، همراه خود رئیس کاروان بحث کردیم کدام ممکن است خواهید کرد چرا می‌گویید فردا اول ذی‌‌‌الحجه است؟ اول ماه، ۲ روز تولید دیگری است. آنها گفتند ۹ فردا است. گفتم بسم‌الله؛ همین بلافاصله برای رصد ماه می‌رویم. رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا هم خوشایند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال ماه را هم ندیدیم. طرف مقابل دید کدام ممکن است اوضاع خیلی بی رنگ است، به ما ذکر شد: حالا خواهید کرد بیایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب روز کاهش یافته است بدهید! خوب روز هم ما… را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم را تمام کنیم!» جلب توجه اینجاست کدام ممکن است پس فردا هم کدام ممکن است رفتند اصلا هلالی دیده نشده بود. بعداً کدام ممکن است گذشت بودند، خوب هلالی را ـ کدام ممکن است خیلی واضح هم نبود ـ دیده بودند.

این عضو ستاد استهلال محل کار رئیس انقلاب افزود: گمان می‌‌کنم سال ۷۳ هر دو ۷۴ بود، مناسب در روزی کدام ممکن است داشتند نماز عید فطر انجام می‌دادند کسوف شده بود! اصلا نماز بازگشت گرفت به نماز آیات. ۲ سال پیش هم، پس اجتناب کرده اند اینکه در عربستان ادعا شد کدام ممکن است هلال ماه رؤیت شده، مقارنه شد! یعنی در وقتی کدام ممکن است ادعا رویت شده بود، ماه، ادامه دارد در تلنگر به در اطراف پایین، به شرق خورشید نرسیده بود به همان اندازه ماه جدیدی تعیین کنید بگیرد.

قاضی میرسعید شکسته نشده داد: اگر در عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ملت تولید دیگری عید ادعا شود، نخستین پرسشی برای افراد ما می خواهیم پیش بیاید، ‌اینجا است کدام ممکن است در اطراف به همان اندازه در اطراف خواهید کرد، همه ملت ها ادعا کردند اول هر دو نوک رمضان است! ایران چه مزیتی دارد کدام ممکن است در خاکش ماه را نمی‌بینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه می‌بینند؟

{در این} باره باید دلیل بدهیم کدام ممکن است اگر خوب نفر اجتناب کرده اند چراغ صورتی نادیده گرفته شد، ۵۰ نفر تولید دیگری هم رد شدند، خواه یا نه این ۵۰ نفر هم خلاف نکردند ساده خوب نفر اول خلاف کرده؟ این ۵۰ نفر هم خلاف کردند تولید دیگری!

رکورددار استهلال در دنیا خاطرنشان کرد: عربستان در بین کشورهای اهل تسنن، شناخته شده به عنوان ملت «ام‌القراء» به شمار می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تقویمش هر تغییری انجام دهد، ۲۰ هر دو ۳۰ ملت طبق شبیه به حرکت می‌کنند. مثلا خوب بار در یک واحد کنوانسیون آموزشی، طرف بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم زد روی میز کدام ممکن است آقا وقتی در مکه هلال ماه را دیدند، باید همه جای دنیا قبول کنند! مکه را باید ام‌القرا قرار دهیم! وقتی ماه را آغاز کرد باید آغاز بکنیم، تمام کرد باید تمام بکنیم!

وی در طولانی مدت ذکر شد: خوشایند، اگر هلال را در مکه ببیند، قابل انجام است بشود این را برای مراکش هم اصلی دانست (اجتناب کرده اند تذکر آموزشی)، چون مختصات ماه این طوری اقتضا می‌تدریجی، ولی اگر در اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالزی ماه را ببینند، در مکه کدام ممکن است رویت نمی‌شود، چه؟ مگر روزه تکل در روز عید فطر حرام نیست؟ ما اجتناب کرده اند این گرفتاری‌ها در این کره خاکی اسلام داریم… پس متعاقباً، به قطعیت می توانم ادعا کنم همراه خود ملاحظه به کلاس های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجومی کدام ممکن است ستاد استهلال در ایران سبک تذکر دارد، تذکر این ستاد همه وقت قطعی بوده کدام ممکن است جاری قابل انجام است چنان کدام ممکن است مشاوره شد خوب سال همراه خود عربستان ـ همراه خود شبیه به سبک ابتدایی استهلال خودشان ـ هماهنگ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب سال ۹.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید

دیدگاهتان را بنویسید