براورد احتمالی سهمیه نان یارانه‌ای/ هر فرد روزانه ۲ عدد لواش
مبنای این حساب و کتاب، وزن چانه‌های خمیر انواع نان سنتی رایج در بازار است.

دیدگاهتان را بنویسید