آغاز تولید دو محصول جدید در ایران‌خودرو خراسان
با افزایش و تعمیق تعامل میان سایت مرکزی و سایت‌های استانی، دست‌یابی به اهداف ترسیم شده گروه صنعتی ایران‌خودرو با سرعت بیش‌تری تحقق خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید