اعلام برنامه کاری خدمات کنسولی سفارت ایران در اوکراین
بخش کنسولی سفارت طبق روال گذشته از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه آماده پذیرش حضوری مراجعین بوده و از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ به تماس های تلفنی پاسخ خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید