کاهش حداقل ۱۰ درصدی قیمت میوه های تازه در بازار را پیش بینی کنید


رئیس اتحادیه میوه فروشان گفت: با توجه به تنوع میوه ها و فراوانی عرضه پیش بینی می شود قیمت میوه های تازه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد.

به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آقای مصطفی دارایی نژاد گفت: در هفته گذشته قیمت برخی اقلام بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت، اما با فراوانی عرضه، قیمت ها حداقل ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی قیمت فعلی هر کیلو توت فرنگی گرگان را ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان، توت فرنگی گلخانه ای ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان، زردآلو گرد ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، گوجه سبز شمال را ۱۷ تا ۲۷ هزار تومان و گوجه سبز شمال را ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد. برای گوجه سبز شهریار. کرد.

محصول قیمت هر کیلوگرم

توت فرنگی گرگان ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان

توت فرنگی گلخانه ای ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان

گیاه خیار ۷ تا ۱۱ هزار تومان

خیار گلخانه ای ۸ تا ۱۲ هزار تومان

زردآلو مربع ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان

موز ۳۴ هزار تومان

انبه ۵۵ هزار تومان

آقای دارایی نژاد می گوید: در حال حاضر هر کیلو بوته خیار ۷ تا ۱۱ هزار تومان، خیار گلخانه ای ۸ تا ۱۲ هزار تومان، سیب زرد دماوند ۱۷ تا ۲۵ هزار تومان، سیب قرمز دماوند ۵ تا ۹ هزار تومان، انبه ۵۵ هزار تومان قیمت دارد. موز ۳۴ هزار تومان، طالبی ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان و هندوانه ۴ تا ۶ هزار تومان در میدان مرکزی عرضه می شود.

محصول قیمت هر کیلوگرم

سیب زرد دماوند ۱۷ تا ۲۵ هزار تومان

سیب قرمز ۵ تا ۹ هزار تومان

طالبی ۸۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان

رنگی ۷ تا ۱۱ هزار تومان

هندوانه ۴ تا ۶ هزار تومان

گوجه سبز شمال ۱۷ تا ۲۷ هزار تومان

گوجه سبز شهریار ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به تنوع میوه ها و فراوانی زردآلو، گیلاس، هلو، شلیل، توت فرنگی و گوجه سبز پیش بینی می شود ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر قیمت ها کاهش یابد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو انبه ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان، موز ۳۹ تا ۴۶ هزار تومان، توت فرنگی ۳۵ تا ۹۵ هزار تومان، گوجه سبز ۲۵ تا ۹۰ هزار تومان، زردآلو ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است. خیار ۱۰ ۱۸ هزار تومان، هندوانه ۶ تا ۱۰ هزار تومان، خربزه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، هلو ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان، شلیل ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان، گیلاس ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان و سیب ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان.

بازدید میدانی با کارشناسان کانون وکلای میدان مرکزی نشان می دهد که قیمت موز کیلویی از ۳۷ به ۳۴ هزار تومان، انبه از ۹۰ به ۵۵ هزار تومان، سیب زمینی از ۱۴ به ۱۳ هزار تومان و گوجه فرنگی از ۱۲ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. تومان. برای سایر نوآوری ها، قیمت ها حداقل ۱۰ درصد کاهش یافته است.