هشدار به شرکت هواپیمایی آتا به دلیل گران فروشی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران خواست در صورت عدم دریافت وجه خود را به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند و مدارک خود را در سامانه حقوق مسافر پورتال این سازمان به نشانی www.caa.gov.ir بارگذاری کنند. که می توان اقدامات لازم را در این زمینه انجام داد. اقدام خواهد آمد.