گل محمدی: جذب ما به شکل عجیبی متوقف شد/ صحبتی با من برای حضور در تیم ملی نشد/ هدایت تیم ملی افتخار بزرگی است.
ما از تعهدات مالی خود عقب هستیم. نمی خواهم در ابتدای فصل درباره مشکلات مالی صحبت کنم. مشکلات زیادی داریم اما امیدوارم خیلی زود این مشکلات حل شود. در اولین دیداری که با درویش داشتم به او قول دادم که امسال مثل پارسال نخواهد بود. پارسال خیلی اذیت شدیم و شاید درست نباشد اما ۸-۹ بار صحبت از اعتصاب شد البته یک بار رسانه ای شد.