افزایش شهریه ثبت نام مدارس دولتی مشکل جدیدی برای خانواده های یزدی است


گلایه خانواده ها از افزایش دو برابری هزینه ثبت نام در مدارس دولتی به ویژه در دبیرستان ها و عمدتا مدارسی که توسط هیات امنایی اداره می شود، باعث شده این موضوع به معضلی جدید برای خانواده ها تبدیل شود.

از آنجایی که مدارس غیرانتفاعی گران می شوند استقبال از این مدارس در استان بسیار ضعیف شده است، این شبهه را ایجاد می کند که این گرانی ها با چراغ سبز مسئولان آموزش و پرورش استان برای حمایت از مدارس غیردولتی صورت گرفته است. برای تشویق خانواده ها فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام کنند