شرکت ملی حفاری باید در حمایت از شرکت های دانش بنیان در خوزستان پیشگام باشدبه گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، سید احمد موالی زاده امروز (سه شنبه ۳۰ تیرماه) در نشست هم اندیشی تولیدات دانش بنیان و صنعت حفاری در اهواز با اشاره به اینکه فرهنگ کارآفرینی باید مورد توجه و نهادینه شود در استان. : با توجه به وجود صنایع بزرگ مانند صنعت نفت و حفاری در استان، باید رتبه کارآفرینی و اشتغال زایی در خوزستان افزایش یابد و تولید بر اساس دانش صورت گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه اقتصاد کارآفرینی در استان گفت: هزار و ۴۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ در خوزستان وجود دارد که باید با ایجاد تسهیلات و حمایت های موثر برای توسعه و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های رشد استان مورد توجه قرار گیرد. . باید زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان و صنایع کوچک فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان افزود: کمیته ای در کارگروه های تخصصی در استانداری تشکیل شده است تا موانع شرکت های دانش بنیان رفع شود و حمایت از این شرکت ها در دستور کار قرار گیرد.

موالی زاده با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و با اشاره به همکاری فعال شرکت ملی حفاری ایران با دستگاه های اجرایی استان، ابراز امیدواری کرد که این شرکت نیز در حمایت از شرکت های دانش بنیان و کارآفرین پیشگام باشد.