مرکز بهداشت خوزستان: یک نفر مبتلا به امیکرون ۱۹ نفر است/ ۶۶ درصد افراد جامعه در معرض خطر ابتلا به نوع جدید ویروس هستند.
سیدمحمد علوی: برای تردد از مرزها تزریق ۲ دوز واکسن و منفی بودن تست PCR در ۷۲ ساعت قبل الزامی است و در صورت مشکوک بودن فرد نباید اجازه ورود به اتباع خارجی داده شود. همچنین مردم ایران باید در مرز قرنطینه شوند که تا حد امکان انجام خواهد شد.