موسیقی فقط برای بانوان یزدی ممنوع است؟


در چند روز گذشته بحث عدم اجازه کنسرت هنرمندان یزدی به دلیل حضور یک نوازنده زن در رسانه ها مطرح شد.
با انتشار تصاویری از مراسمی در یزد با حضور یک گروه موسیقی غیر یزدی و یک نوازنده زن در حضور مسئولان ارشد، به نظر می رسد تنها بانوان یزدی از نواختن موسیقی منع شده اند.