مرگ مرموز ۵ نوجوان در آب انبار


هنوز کسی دقیقاً نمی داند که چرا پنج نوجوان اهل روستای سیادک زاهدان در آب انبار مخوف جان باختند.
لباس های آنها تنها سرنخی بود که خانواده شان را به آن حوضچه هدایت کرد. حمزه، حامد، محمد، شعیب و عبید راز سرنوشتشان در همان مخزن حل نشده باقی ماند.
برادر یکی از قربانیان: عمق آب نیم متر بود. یعنی تا زانو. اصلا امکان غرق شدن وجود ندارد. ما اصلا نمی توانیم دلیلی برای آن پیدا کنیم. اونا همینجا بچه هستن این روستا را همه مثل کف دست خود می شناسند. برای همه ما به یک راز بزرگ تبدیل شده است.