احتمال خسارت به محموله های برنج در انبارهای گمرک زاهدان – اقتصاد برتر


دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی شد اما وزارت جهاد کشاورزی با بی توجهی به این شرایط در برابر پذیرش تغییر قیمت جهانی برنج مقاومت می کند. برای ثبت سفارش برنج که در عمل فرآیند خرید و واردات خارجی است. کند شده است

تهران – اختازبرتر – ۲۶ تیر ۱۴۰۱

به گزارش #اختصادبرتر به نقل از ایلنا،

مسیح کشاورز با اشاره به بی توجهی به ظرفیت بخش خصوصی در واردات برنج گفت: ستاد تنظیم بازار کشور بدون حضور دستگاه های بخش خصوصی و به جای تکیه بر گزارش های مستند و واقعی سازمان ها و بخش خصوصی تشکیل جلسه می دهد. بخش، آنها بر اساس آمارهای مقطعی بر گزارش ادارات دولتی تکیه دارند. غیرمتمرکز و با تاخیر آماده می شود. ستاد تنظیم بازار پیگیری امور مربوط به این حوزه را از وزارت جهاد کشاورزی درخواست می کند، متأسفانه برنامه ریزی و بررسی مسائل در این وزارتخانه نیز زمان بر است و مشکلات زیادی در ستاد تنظیم بازار با تاخیر زیاد مطرح می شود. و بعد از تبدیل شدن به چالش یا بحران.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در سال های گذشته مسئولیت بازار محصولات کشاورزی را بر عهده داشت و با توجه به سابقه و تجربه خود، با استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی، پرونده ها با سرعت بیشتری پیگیری می شد. اما اکنون وزارت کشاورزی به استفاده از ظرفیت این بخش معتقد است. خصوصی نیست. در خصوص قیمت گذاری برنج در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار، گزارش نهادهای مربوطه با تاخیر در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است. در این گزارش ها عواملی مانند تغییرات قیمت در بازارهای جهانی و تغییرات روزانه نرخ ارز در نظر گرفته نشده است. که مواردی مانند حقوق گمرکی و سایر عوارض قابل پرداخت بر اساس این متغیرها تغییر می کند.

وی گفت: بر این اساس قیمت گذاری قطعی برنج غیرقابل اجرا است و این در حالی است که با قیمت گذاری دستوری، مراجع نظارتی بدون توجه به مستندات، برای واردکنندگان پرونده کیفری تشکیل داده و آنها را ملزم به فروش محصولات برنج خود در این استان کرده اند. بازار با ضرر که این روند بدون شک منجر به توقف واردات و عرضه برنج در بازار داخلی خواهد شد. ثبت سفارش برنج بر اساس ارزش های مصوب وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می باشد که قیمت گذاری بر اساس قیمت های ثابت بدون در نظر گرفتن این اسناد و همچنین تغییرات روزانه ذکر شده است. غیر منطقی

کشاورز با بیان اینکه در پایان فصل زراعی و کاهش عرضه برنج در بازارهای جهانی هستیم، گفت: جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی شد اما وزارت جهاد کشاورزی کرد. و کشاورزی برای ثبت سفارش برنج به جای پذیرش تغییر قیمت، این شرایط را نادیده گرفت. دنیای برنج در حال مقاومت است که عملا روند خرید و واردات خارجی را کند کرده است.

وی با انتقاد از موازی کاری سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو افزود: در گذشته با توافق این دو سازمان نمونه برداری و آزمایش برنج وارداتی به صورت مشترک انجام می شد در حالی که اکنون با بی توجهی به توافقات قبلی هر یک از این دو سازمان نمونه برداری و آزمایش را به صورت جداگانه انجام می دهد که علاوه بر تحمیل هزینه سنگین که منجر به افزایش قیمت نهایی می شود، به دلیل زمان بر بودن فرآیندها، باعث تاخیر و توقف ارسال می شود. با توجه به مشکلات گمرک زاهدان در زمینه واردات برنج، باید گفت که این گمرک زیرساخت نگهداری مناسبی ندارد و بسیاری از محموله های برنج در فضای باز نگهداری می شود که با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، این محموله ها در معرض خطر هستند. از آسیب و بی توجهی به این مهم، کاهش مبادلات تجاری در این منطقه است.