ادامه فروش کم در بازار برنج! – پایگاه خبری قدس آنلاین


مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی صبح دیروز ضمن استقبال از پیشنهاد روزنامه قدس برای بررسی موضوع کم فروشی باز در بازار برنج، دستور اجرای طرح نظارت و نظارت بر بازار عمده فروشان برنج را صادر کرد. نظارت شد.

بازار برنج