حمله سگ های ولگرد به شهروندان، سریالی که ادامه دارد!


سگ های ولگرد بار دیگر به اعضای دو خانواده در تفت اسلامیه حمله کردند و باعث رعب و وحشت مردم اسلامیه شدند.

سگ های ولگرد با ورود به منزل یکی از شهروندان اسلامی به فرزند این شهروند حمله کردند و با دخالت پدر کودک برای نجات فرزندش، قسمت هایی از دست پدر کودک را زخمی کردند.

زمانی که این سگ ها وارد خانه یکی دیگر از شهروندان اسلامیه شدند به او نیز حمله کردند و اعضای خانواده به کمک این سالمند آمدند و او را نجات دادند.

بخشدار مرکزی تفت گفت: موضوع سگ های ولگرد موضوعی فراگیر است که همه روستاها را در بر می گیرد و این سگ ها عموما سگ هایی هستند که صاحبان باغ ها برای نگهبانی به روستاها آورده اند و به دلیل نداشتن کارکرد لازم به جای تحویل گرفتن به روستاها آورده اند. آنها بیش از آنها به اردوگاه آزاد شده اند.

صادقیان افزود: این سگ ها با سگ های صحرایی جفت می شوند و به خود روستا تزریق می شوند.

وی با اشاره به اینکه روستاییان با کمپ ها قرارداد دارند، افزود: معدوم سازی این حیوانات غیرانسانی است و باید این سگ ها را نجات داد و به کمپ تحویل داد چرا که تعداد کمپ ها نیز کم است.

بخشدار مرکزی تفت گفت: با وجود بودجه اندک دهیاری ها این موضوع در دستور کار قرار گرفته و اولویت دهیاری ها همین موضوع است.