هشدار دوم دولت به آژانس‌های گردشگری سلامت: گواهی‌های پزشکی ویزای درمان اتباع خارجی را جعل نکنید.
در صورتی که آژانس های گردشگری مرتکب تخلفاتی از قبیل فروش ویزا و عدم نظارت منطقی بر تردد و یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، ارائه مدارک پزشکی نامعتبر، ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و … شوند. اقداماتی مانند اخطار، منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز می شود.