شیوع مجدد بیماری کرونا در استان خراسان رضوی – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


رئیس اداره پیشگیری و درمان بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در یک آمار مقایسه ای در ده روز گذشته روند ویزیت های سرپایی و نتایج آزمایشات کرونا در حال افزایش است به گونه ای که تعداد بازدیدهای روزانه حدود ۳۰ برابر شده است.

کرونا