جان مردم به دلیل عدم نظارت پزشکان در خطر است


علیرغم لغو رسمی فعالیت پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی انفرادی، همچنان در حال فعالیت و پذیرش بیمار است.

آیه ماندگار- در حالی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی همواره بر نظارت پزشکان، مدارک تحصیلی و مجوز تأسیس مطب تاکید دارند. اخیراً شخصی به نام سعید ثناگویعلیرغم اعلام رسمی سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۹۴ مبنی بر ابطال پروانه پزشکی به دلیل جعل مدارک تحصیلی، از طریق تبلیغات اینترنتی اقدام به پذیرش بیمار می کند.

این فرد با راه اندازی سایت و اعلام اینکه متخصص ستون فقرات است، مبالغ هنگفتی از مردم دریافت می کند که از چشم ناظران پزشکی دور است.

امید است وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با این پدیده برخورد جدی کنند.