محققان از مردم می خواهند سیاهچاله ها را پیدا کنند


ستاره شناسان از مردم می خواهند که به آنها در شناسایی سیاهچاله های مرموز کمک کنند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، از آنجایی که سیاهچاله ها به قدری متراکم هستند که هر چیزی می تواند از افق رویداد آنها عبور کند، تشخیص و شناسایی آنها ذهن بسیاری از محققان و دانشمندان را به خود مشغول کرده است. افق رویداد در این سیاهچاله ها مانند یک کره بدون بازگشت است که می تواند همه چیز را در بر بگیرد و حتی نور نیز نمی تواند از گرانش آنها فرار کند.

به همین دلیل سیاهچاله ها نامرئی در نظر گرفته می شوند. از طرفی به دلیل وجود غبار و گاز در اطراف سیاهچاله ها، اشعه ایکس ایجاد شده از ریزش این غبار و گاز قابل ردیابی است. البته برخی از سیاهچاله ها گازی در اطراف خود ندارند و به دلیل عدم انتشار اشعه ایکس، مکان یابی آنها بسیار دشوار خواهد بود.

اکنون محققان پروژه ای را برای جستجوی سیاهچاله های پنهان ایجاد کرده اند که در آن می توانند از مردم کمک بگیرند. این پروژه که شکارچیان سیاه چاله نام دارد، می تواند با دنبال کردن سرنخ ها، مکان سیاه چاله ها را شناسایی کند. به طور کلی، سیاهچاله ها به دلیل گرانش بسیار قوی فضا-زمان، نور ستاره های پشت خود را منحرف می کنند و برای مدت کوتاهی درخشان تر می شوند. در این پروژه از شهروندان خواسته می شود تا حداکثر روشنایی ستاره ها را در داده های گرافیکی جستجو کنند. با یک آموزش کوتاه می توان آنها را با این موضوع آشنا کرد. برای این منظور داده های مربوط به فعالیت پروژه کشف سیاره فراخورشیدی در اختیار فرد قرار می گیرد.

برای مشاهده سایر اخبار به صفحه اخبار نجوم و هوافضا مراجعه کنید.