آزار جنسی دانش آموزان توسط معلم ۵۵ ساله فردوس (خراسان جنوبی)


مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:
آموزش و پرورش و آموزش و پرورش به محض اطلاع از موضوع کودک آزاری در شهرستان فردوس، پیگیری مستمر را در دستور کار قرار دادند که منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و هیات رسیدگی به تخلفات اداری شد.
اردیبهشت ماه سال جاری فردی ۵۵ ساله با هویت (MD) با ۲۸ سال سابقه خدمت که تاکنون سابقه کیفری نداشته است در پارکینگ منزل مسکونی خود خارج از مدرسه تجمع اعتراضی ترتیب داد. ساعت با هماهنگی هفت نفر از اولیای دانش آموزان مقطع ابتدایی. او یک کلاس خصوصی برای آنها دارد.
به گفته دانش آموزان، فرد مذکور در حین تحصیل با آنها مورد آزار و اذیت لفظی و بدنی قرار گرفته است.