دادستان: مشارکت شهرداری آبادان با عبدالباقی/شهرداری مقصر حادثه متروپل است
غلام عباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و حسب مورد استانداری و فرمانداری و بخش هایی از آتش نشانی و سازمان مدیریت بحران در قانون مربوط به این سازمان به صراحت آمده است که وارد ساختمان های ناایمن شوند.