دانلود آهنگ های تیک توک


باید بدانید که شما تنها کسی نیستید که در چنین شرایطی قرار دارید زیرا سایت هایی مانند Deepmuzix برای رفع نیازهای شما ایجاد شده اند. اگر می خواهید آهنگ های ویروسی و خاص را دانلود کنید و برای خود داشته باشید به سایت deepmuzix مراجعه کنید و از دانلود یکباره این آهنگ ها لذت ببرید. در اینجا چند نمونه از این آهنگ های خاص آورده شده است:

آهنگ بی کلام Konvoy از Orheyn

دانلود موزیک

دانلود آهنگ کنوی از اورهین

آهنگ omg از گانگستر سفید

دانلود موزیک

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

فلا

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O.

اوه من، اوه اوه من.

اوه خدای من

اوه من، اوه اوه اوه.

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

اوه خدای من

O – O – O – O

اوه من، اوه اوه من.

اوه خدای من

اوه من، اوه اوه اوه.

دانلود آهنگ omg از گانگستر سفید

آهنگ Turn it up از Damien N-Drix

دانلود موزیک

دانلود آهنگ turn it up از دامین n-drix

آهنگ Arceda از دانکن لارنس

اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه

آه آه آه آه آه آه آه

اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه

آه آه آه آه آه آه آه

قلب شکسته تنها چیزی است که باقی مانده است

قلب شکسته تنها چیزی است که باقی مانده است

من هنوز دارم تمام ترک ها را درست می کنم

من هنوز دارم تمام ترک ها را حل می کنم

چند قطعه از دست داده که

من دو قطعه از آن را گم کردم که

من آن را حمل کردم، آن را حمل کردم، آن را به خانه بردم

وقتی میبرمش میبرمش میبرمش خونه

من از تمام آنچه هستم می ترسم

من از چیزی که هستم می ترسم

دانلود آهنگ Arcade از دانکن لارنس

ذهنم شبیه سرزمین بیگانه است

ذهن من مثل سرزمین بیگانه است

سکوت درون سرم زنگ می زند

صدای سکوت در سرم می پیچد

لطفا، مرا حمل کن، مرا ببر، مرا به خانه ببر

خواهش می کنم منو ببر، ببر، ببر خونه

من تمام عشقی را که پس انداز کرده ام خرج کرده ام

من تمام عشقی که داشتم صرف تو کردم

ما همیشه یک بازی بازنده بودیم

همه ما این بازی را باختیم

پسر شهر کوچکی در یک بازی بزرگ

پسری از یک شهر کوچک در یک بازی آرکید

من به یک بازی باخت معتاد شدم

به این بازی که میبازم معتاد شدم

اوه اوه

اوه اوه

تمام چیزی که می دانم، تمام چیزی که می دانم

تمام چیزی که می دانم

دوست داشتنت یک بازی باخت است

عشق شما یک بازی است که در آن مطمئنا شکست خواهید خورد

چند پنی در شکاف است؟

چند پنی در کیف پول شما وجود دارد؟

تسلیم شدن ما زیاد طول نکشید

ناامید کردن خودمان ارزشش را نداشت

قبل از شروع آن پایان را دیدم

من این پایان را قبل از شروع آن دیدم

هنوز هم حمل کردم، حمل کردم، ادامه دادم

با این وجود من ادامه دادم، ادامه دادم، ادامه دادم

اوه اوه

اوه اوه

تمام چیزی که می دانم، تمام چیزی که می دانم

تمام چیزی که می دانم

دوست داشتنت یک بازی باخت است

عشق شما یک بازی است که در آن مطمئنا شکست خواهید خورد

اوه اوه

اوه اوه

تمام چیزی که می دانم، تمام چیزی که می دانم

تمام چیزی که می دانم

اشعار آرکید از دانکن لارنس

دوست داشتنت یک بازی باخت است

عشق شما یک بازی است که در آن مطمئنا شکست خواهید خورد

من به بازی های شما نیازی ندارم، بازی تمام شد

من دیگر به بازی های شما نیازی ندارم، بازی تمام شده است

منو از این ترن هوایی پیاده کن

منو از این ترن هوایی پیاده کن

اوه اوه

اوه اوه

تمام چیزی که می دانم، تمام چیزی که می دانم

تمام چیزی که می دانم

دوست داشتنت یک بازی باخت است

عشق شما یک بازی است که در آن مطمئنا شکست خواهید خورد

اوه اوه

اوه اوه

تمام چیزی که می دانم، تمام چیزی که می دانم

تمام چیزی که می دانم

دوست داشتنت یک بازی باخت است

عشق شما یک بازی است که در آن مطمئنا شکست خواهید خورد

اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه

آه آه آه آه آه آه آه

اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه

آه آه آه آه آه آه آه

دانلود آهنگ Arceda از دانکن لارنس