پذیرش رشوه توسط حسابرس ارشد اداره مالیات – اقتصاد برتر


دادستان مالی سازمان امور مالیاتی کشور دریافت رشوه توسط حسابرس ارشد یکی از ادارات کل امور مالیاتی استان تهران را تایید کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ تیر ۱۴۰۱

دادستان پلیس مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف دریافت رشوه ۷۵۰۰ دلاری توسط حسابرس ارشد یکی از ادارات امور مالیاتی شهر تهران خبر داد.

سید محسن خوانساریان با تاکید بر اینکه فساد اداری خطر قرمز نظام مالیاتی است از دریافت رشوه توسط حسابرس ارشد یکی از ادارات امور مالیاتی شهر تهران خبر داد.

دادستان پلیس مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد اداری یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی کشور از تمام توان و ظرفیت خود برای ارتقای سلامت نظام اداری استفاده می کند.

خوانساریان با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده های جرائم و مفاسد اداری روندی مستمر در سازمان امور مالیاتی کشور است که با جدیت پیگیری می شود و اطلاع رسانی به موقع به مردم انجام می شود، گفت: با اطلاع قبلی دادسرای مالیاتی و انتظامی کشور. و حضور مأموران دادسرا در محل تخلف، دریافت رشوه توسط بازرس ارشد مالیاتی یکی از ادارات کل امور مالیاتی تهران کشف شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام وصول شکایت مودیان مبنی بر درخواست وجه غیر موجه از سوی رئیس بازرس شاغل در یکی از ادارات امور مالیاتی شهر تهران، موضوع با حضور نامحسوس در دادسرای پلیس مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت. در محل مبادله مبلغ ۷۰۰۰ وصول شد. و ۵۰۰ دلار در ۲۸ مرداد، جرم دریافت رشوه تایید شد و در حال حاضر در دست بررسی و صدور حکم است.