بازدید مدیران نفتی از کاوشگر دریایی خلیج فارسبه گزارش شانا به نقل از ایرنا، مهدی فکور رئیس مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، سیدمهدیه مطهری مدیر تحقیقات و فناوری شرکت ملی نفت ایران، عظیم کلانتری اصل رئیس پژوهشگاه صنعت نفت حضور داشتند. در این بازدید و در خصوص گسترش همکاری ها و استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برای ارائه خدمات به صنعت نفت کشور بحث و تبادل نظر شد. را

مرتضی توکلی رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در این بازدید به توانمندی های «کاوشگر خلیج فارس» اشاره کرد و گفت: شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس تنها شناور تحقیقاتی کشور است که توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.” را

وی تجهیزات شناور را به روز کرد و گفت: ابزار اندازه گیری و نمونه برداری از آب دریا، رسوبات کف دریا و بررسی لایه های زیر بستر دریا روی این شناور نصب شده است. این ابزارها می توانند درک دقیق تری از وضعیت دریاها و اقیانوس های اطراف در زمینه های فیزیک دریا، شیمی دریا، زمین شناسی دریا و زیست شناسی دریایی در اختیار محققان قرار دهند. را

مهدی فکور رئیس مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در این بازدید از آمادگی مجموعه تحت مدیریت خود برای حمایت از طرح ها و برنامه های پژوهشی کاربردی پژوهشگاه خبر داد و توصیه هایی را برای بهبود و ارتقای خدمات قابل ارائه ارائه کرد. توسط پژوهشکده ارائه شده است. را

همچنین میهمانان از تجهیزات پژوهشگاه صنعت نفت که در قالب همکاری دو طرف بر روی شناور خلیج فارس نصب شده و از قسمت های مختلف شناور و تجهیزات مختلف موجود در شناور بازدید کردند.

کاوشگر خلیج فارس یکی از ابزارهای نظارتی در شناسایی و اکتشاف حوزه دریا و انجام گشت های دریایی است.