زمان مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت بازماندگان


با پیگیری های انجام شده مقرر شد مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت بازماندگان از روز یکشنبه دوم مردادماه آغاز شود.
مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و صد هزار تومان برای سهام عدالت یک میلیون تومان و حدود ۵۸۰ هزار تومان برای سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومان دریافت کرده اند.