شماره تلفنی که مشکلات تولید کشور را حل می کندیکی از فعالان تولید کشور در سخنانی اقدامات دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت کشور دانست و گفت: در هر زمانی از شبانه روز که تولیدکنندگان و کارآفرینان با آن مواجه هستند. مشکلی را با معاون دادستان کل کشور تماس می گیرند و مشکل خود را با آنها در میان می گذارند و واقعاً با جدیت در مسیر حل مشکل حرکت می کنند.