۵۰ درصد کلاس های درس کشور توسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


در بیست و نهمین سفر رئیس جمهور وزیر آموزش و پرورش به نمایندگی از هیئت دولت در شهرستان تفرش حضور یافت و ضمن برگزاری جلسات مردمی در این شهرستان در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: دولت سیزدهم دولتی است. برای مردم، خدمت به مردم و تامین رضایت آنهاست.

وزیر آموزش و پرورش