مواظب سیل این هفته باشید


بر اساس نقشه های هواشناسی بارش های تابستانی از روز سه شنبه هفته جاری در سیستان و بلوچستان آغاز و به شهرهای مرکزی کشور می رسد.
بیشتر رودخانه های خشک این مناطق شاهد سیل خواهند بود. توصیه می شود از نزدیکی رودخانه ها و کانال ها خودداری کنید.