سدهای شهر یزد در حال مقاوم سازی است


ابوترابی عضو شورای شهر یزد:
سازمان عمران شهرداری یزد در دو سیل بند شماره ۴ و ۱ در حال انجام فعالیت های عمرانی از جمله بازگشایی معابر، مقاوم سازی سدها و سرریز کمکی سیلاب است.

در سیل بند شماره ۴ عملیات ساخت و خاکبرداری تاج آن در حال انجام است و بازگشایی پل های سیل بند خاکی شماره یک که در حادثه سیل اخیر اردیبهشت ماه تخریب شده بود در حال انجام است.
یکپارچه سازی راه های حفاظت و حفاظت از شهر در برابر سیل نیز در دستور کار قرار دارد تا انشاءالله در زمان بارندگی اتفاقی نیفتد.
حوزه معاونت خدمات شهری نیز در حال پاکسازی مسیل ها و مسیرهای جریان آب در سطح شهر به ویژه زیرگذرهایی است که سطوح مختلفی دارند و منجر به آبگرفتگی می شوند.