پرتره «مظفرالدین شاه قاجار» متعلق به کاخ گلستان است


مدیرکل موزه های وزارت میراث فرهنگی گفت: پرتره «مظفرالدین شاه قاجار» متعلق به کاخ گلستان بوده و به خارج از کشور قاچاق شده و به فروش رسیده است.

به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۲ سال پیش تابلویی از چهره مظفرالدین شاه قاجار در حراجی کریستیز به قیمت ۴۴۶۵۰ پوند انگلیس فروخته شد. اما اکنون پس از ۲۲ سال ادعاهایی مبنی بر حذف این تابلو از کاخ گلستان و فروش آن در حراج کریستی مطرح شده است.

مرتضی، ادیب زاده، مدیرکل موزه های وزارت صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی در خصوص پرتره «مظفرالدین شاه قاجار» اثر استاد کمال الملک نکاتی را بیان کرد:

به منظور روشن شدن موضوع در خصوص پرتره «مظفرالدین شاه» و بررسی چگونگی خروج این اثر از کاخ گلستان و فروش بعدی آن در حراج کریستیز لندن در سال ۱۳۷۹، به اطلاع می رسد که طی روزهای اخیر تحقیقات جامعی در مورد آن انجام شده است. اسناد املاک کاخ گلستان مربوط به سال های ۱۳۱۲، ۱۳۱۷ و ۱۳۶۱ است و بر این اساس و در نتیجه این بررسی ها، ذکر چند نکته را ضروری می دانم:

نکته اول: نام تابلو و مشخصات دقیق آن از جمله ابعاد (به همراه قاب) در دفتر سال ۱۳۱۲ ثبت شده است، اما جزء املاک ساختمان معروف به کوی (طبقه داخلی) ثبت شده است. ناصرالدین شاه) و نه کاخ اصلی و تالار برلیان.

نکته دوم: به نظر می رسد قبل از سال ۱۳۱۲ نقاشی های شاهان قاجار از تالار برلیان برداشته شده و به ساختمان خوابگاه منتقل شده است.

نکته سوم: این تابلو در سال ۱۳۱۷ مجدداً در زمره اموال منتقل شده از کوی به کاخ گلستان ثبت می شود.

نکته ۴: در سوابق سال ۱۳۶۱ که مربوط به وزارت فرهنگ و هنر است، هیچ نشانی از نام تابلوی مذکور وجود ندارد.

نکته پنجم: تابلو به طور قطع متعلق به کاخ گلستان است و بین سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از مجموعه کاخ خارج و بعداً به صورت قاچاق از کشور خارج و به فروش رسید.

نکته ششم: کارشناسان حراج کریستیز باید قبل از برگزاری حراج این تابلو را از ایران استعلام می کردند.

نکته هفتم: در حال حاضر آنچه مهم است خروج غیرقانونی کار است. لذا این اداره کل بنا به وظیفه ذاتی خود و بر اساس قوانین بین المللی اقدام لازم را جهت بازگرداندن آثار مذکور در دستور کار قرار داده است.