کدام سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟
اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا مشاهده کرد، با این حال حداقل برخی از این سازه ها که در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد، احتمالا شامل مواردی هستند که ما نمی خواهیم. انتظار دیدن در چنین لیستی را داشته باشید. ندارید.