شهرداری لاهیجان با ایجاد حال و هوای شهر شور حسینی را تأسیس کرد


شهر لاهیجان همزمان با فرا رسیدن ماه محرم سیاه پوش شد.

همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، سیاه پوشی بلوارها، خیابان ها، میادین و پل های عابر پیاده در دستور کار شهرداری لاهیجان قرار گرفت.

شهرداری لاهیجان امسال حال و هوای شهر را در آستانه ماه محرم نسبت به سال های گذشته ایجاد کرده است تا شور حسینی در این شهر برپا شود.
نصب بنر، المان های محرم، سیاه پوشی میادین و بلوارها از جمله اقدامات شبانه روزی شهرداری لاهیجان در آستانه ماه محرم است.